Apu­lai­soi­keus­kans­le­ri: Ri­ko­sil­moi­tuk­sen kirjaamatta jättäminen

19.01.2024 07:15

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti rikoskomisarion ja rikosylikonstaapelin huomiota rikosilmoituksen asianmukaiseen kirjaamiseen.

Kantelija oli rikoksesta epäiltynä ilmoittanut esitutkintakuulustelussaan epäilynsä häneen itseensä samassa asiassa kohdistuneesta rikoksesta. Poliisi ei kirjannut rikosilmoitusta erikseen. Kantelija teki myöhemmin vielä kahdesti samasta asiasta sähköisen rikosilmoituksen. Poliisi ei kirjannut näitäkään ilmoituksia. Ainoastaan esitutkinnan tutkintamuistioon tehtiin merkintä, että asiasta on jo ilmoitus ja sähköisen rikosilmoituksen tiedot lisätään tutkintamuistioon eikä uutta rikosilmoitusta kirjata.

Asia siirtyi syyteharkintaan ilman, että kantelijaa oli erikseen asianomistajana kuultu ja että häneltä olisi tiedusteltu hänen mahdollisia vaatimuksiaan. Poliisilaitoksen selvityksen mukaan kantelijan sähköisesti tekemä rikosilmoitus kirjattiin vasta, kun poliisilaitos käsitteli kantelijan oikeuskanslerille tekemää kantelua.

Apulaisoikeuskanslerin mukaan kantelijan kuulustelussaan esittämiä väitteitä rikosepäilystä ei huomioitu asianmukaisesti. Kantelijan tekemän sähköisen rikosilmoituksen tietojen kirjaaminen tutkintamuistioon ei ollut riittävä toimenpide. Asiasta olisi pitänyt kirjata ilmoitus jo silloin, kun kantelijaa kuultiin rikoksesta epäiltynä.  Tämä on tärkeää myös kantelijan ilmoituksessa tarkoitetun rikosasian vastaajan oikeusturvan kannalta. Hänellä tulee esitutkinnassa olla asianmukainen mahdollisuus ottaa kantaa häntä vastaan esitettyihin väitteisiin. Rikosilmoituksen asianmukainen kirjaaminen turvaa myös käsittelyn rikosprosessin mahdollisissa myöhemmissä vaiheissa syyttäjällä ja/tai tuomioistuimessa. 

Kantelijan tapauksessa poliisin menettely ei täyttänyt esitutkintalaissa säädettyä rikosilmoituksen kirjaamisvelvoitetta.

Lähde: oikeuskanslerinviraston tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää