Apu­lai­soi­keus­kans­le­ri: Kunnan menettely tiedusteluihin vastaamisessa

01.03.2024 08:41

Apulaisoikeuskanslerin arvion mukaan Pornaisten kunta ei ollut menetellyt hallintolain mukaisesti. 

Apulaisoikeuskansleri saattoi kunnan tietoon käsityksensä siitä, että kunnan olisi tullut kertoa kantelijalle Maanmittauslaitokselta saamansa vastaus asiasta aiemmin ilmoittamansa mukaisesti.

Kunnan oli ollut tarkoitus ilmoittaa Maanmittauslaitoksen vastaus kantelijalle siten kuin se oli kantelijan aiemman kantelun yhteydessä saadussa selvityksessä ilmoittanut tekevänsä. Asiakkaalle voidaan ratkaisun mukaan katsoa syntyvän oikeutettu odotus siitä, että viranomainen toimii lupauksensa mukaisesti. Kunnassa oli kuitenkin arvioitu ilmoittamisen olevan tarpeetonta.

Lähde: oikeuskanslerinviraston tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää