Apu­lai­soi­keus­kans­le­ri: Hallinto-oikeuksissa myönteistä kehitystä julkisuuslain mukaisten asioiden käsittelyssä

23.04.2024 16:31

Apulaisoikeuskanslerin mukaan hallinto-oikeuksissa on tapahtunut myönteistä kehitystä julkisuuslain mukaisten asioiden käsittelyssä. Osaltaan käsittelyaikojen lyhenemiseen on vaikuttanut tuomioistuinlaitokselle osoitettu pysyvä lisärahoitus vuodesta 2024 lukien.

Apulaisoikeuskansleri on selvittänyt omana aloitteenaan asiakirjojen julkisuutta koskevien muutoksenhakuasioiden käsittelyajat hallinto-oikeuksissa. Vuoden 2024 alussa hallinto-oikeuksilta saatujen tietojen mukaan käsittelyajat julkisuuslain mukaisissa asioissa olivat pääsääntöisesti lyhentyneet aiempien vuosien tilanteeseen nähden. Apulaisoikeuskansleri pyysi kuitenkin Hämeenlinnan hallinto-oikeutta vielä toimittamaan tilastot vuoden 2024 käsittelyajoista kyseisessä asiaryhmässä.

Lähde: oikeuskanslerinviraston tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää