Apu­lai­soi­keus­kans­le­ri: Esitutkinnan toimittamisen viipyminen johti syyteoikeuden vanhentumiseen

12.03.2024 14:45

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen huomiota esitutkinnan viivytyksettömään toimittamiseen. Poliisin tulee varmistaa asioiden tärkeys- ja kiireellisyysjärjestys siten, että esitutkinta ehditään toimittaa ennen rikoksen syyteoikeuden vanhentumista.

Apulaisoikeuskansleri yhtyi Poliisihallituksen ja poliisilaitoksen asiassa antamissa lausunnoissaan esittämään näkemykseen siitä, että esitutkinnan viipyminen oli kyseessä olevassa tapauksessa johtunut pääosin poliisilaitoksen työmäärään nähden vaikeasta henkilöresurssitilanteesta. Kyse ei ollut siitä, että yksittäinen virkamies olisi laiminlyönyt virkatehtäviään.

Apulaisoikeuskansleri myös viittasi poliisin hallinnosta annetun lain (110/1992) 4 §:n 2 momentin 4 kohtaan ja pyysi Poliisihallituksen arviota Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen tilanteesta sekä mahdollisista sen edellyttämistä toimenpiteistä viimeistään 30.6.2024.

Lähde: oikeuskanslerinviraston tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää