Apu­lai­soi­keus­kans­le­ri: Asia­kir­ja­jul­ki­suus­asian käsittelyn viivästyminen hallinto-oikeudessa

08.04.2024 08:02

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti hallinto-oikeuden huomiota asioiden viivytyksetöntä käsittelyä koskevien säännösten noudattamiseen. 

Kantelijan asiakirjajulkisuusasian käsittely hallinto-oikeudessa oli kestänyt yli 21 kuukautta. Asiakirjajulkisuusasioita koskevat valitukset eivät olekaan lain mukaan kiireellisenä käsiteltäviä hallintotuomioistuimissa. Apulaisoikeuskansleri totesi, että niiden osalta on kuitenkin otettava huomioon, että asiakirjapyyntö saattaa menettää merkityksensä, jos sitä koskevan valituksen käsittely kestää kovin kauan.

Lähde: oikeuskanslerinviraston tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää