Ammatillisen koulutuksen opiskelijoita oli 347 700 vuonna 2023

30.05.2024 08:45

Tilastokeskuksen mukaan ammatillisessa koulutuksessa oli 347 700 opiskelijaa vuonna 2023. Opiskelijoita oli 6 100 enemmän kuin vuonna 2022. Ammatillisia tutkintoja suoritettiin 68 500. Tutkintoja suoritettiin 200 edellisvuotta enemmän.

Keskeisiä poimintoja

  • Vuonna 2023 ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa oli 262 800, ammattitutkintokoulutuksessa 59 100 ja erikoisammattitutkintokoulutuksessa 25 900 opiskelijaa.
  • Ammatillisia perustutkintoja suoritettiin 45 000, ammattitutkintoja 16 300 ja erikoisammattitutkintoja 7 200.
  • Ammatillisen koulutuksen opiskelijoista 52 % ja tutkinnon suorittaneista 55 % oli naisia.
  • Suosituimpia koulutusaloja olivat tekniikan alat, terveys- ja hyvinvointialat ja palvelualat.

Kou­lu­tus­so­pi­muk­sel­la osaamista hankki 49 % tutkinnon suorittaneista

Ammatillisen perustutkinnon suorittaneista 22 000 oli opiskellut ainakin osan aikaa koulutussopimuksella. Tämä on 49 % ammatillisen perustutkinnon suorittaneista.

Oppisopimuksella oli opiskellut ainakin osan aikaa 10 300 ammatillisen perustutkinnon suorittanutta. Tämä on 23 % ammatillisen perustutkinnon suorittaneista.

Tekniikan aloilla eniten opiskelijoita

Eniten opiskelijoita oli tekniikan aloilla, 91 800 opiskelijaa. Terveys- ja hyvinvointialoilla oli 70 100 ja palvelualoilla oli 68 500 opiskelijaa. Palvelualojen opiskelijamäärä on noussut viidessä vuodessa 1 000 opiskelijalla, terveys- ja hyvinvointialojen opiskelijamäärä on noussut lähes 11 000 opiskelijalla.

Miehiä oli tekniikan alan opiskelijoista 77 %, terveys- ja hyvinvointialojen opiskelijoista 16 % ja palvelualojen opiskelijoista 49 %. Miesten osuus opiskelijoista oli suurin tietojenkäsittely- ja tietoliikenne (ICT) -alalla, jossa opiskelijoista 82 % oli miehiä.

Tut­kin­to­kou­lu­tuk­seen valmentavassa koulutuksessa 16 800 opiskelijaa

Tutkintokoulutukseen valmentavaan koulutukseen osallistui 16 800 opiskelijaa, ja koulutuksen suoritti 5 900 vuonna 2023. Työhön ja itsenäiseen elämään valmentavaan koulutukseen osallistui 2 400 opiskelijaa, ja koulutuksen suoritti 500 opiskelijaa.

Lue myös Tilastokeskuksen tiedote: Lukiokoulutuksen opiskelijoita 110 600 vuonna 2023.

Lähde ja lisätietoja: Tilastokeskus.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää