Aluetukikartan muutoksesta voi antaa lausuntoja 8.3.2024 saakka

21.02.2024 15:11

Alueellisten valtiontukien ensisijaisena tavoitteena on EU:n epäedullisessa asemassa olevien alueiden taloudellinen kehitys. Tukialueiden määrittelyn perustana on Euroopan komission 29.4.2021 antama tiedonanto alueellisia valtiontukia koskevista suuntaviivoista.

Aluetukikartta määrittää, minkä verran yritys voi enintään saada tukea investointiinsa. Tukialueilla I ja II tukitasot ovat korkeammat kuin muualla maassa.  

Valtioneuvosto antoi tukialueita koskevan asetuksen 16.6.2022. Lähtökohtaisesti tukialueet ovat voimassa aluetuen suuntaviivoissa määritellysti 31.12.2027 asti. Tukialueita on tällä välillä mahdollista muuttaa aluetuen suuntaviivojen mukaisen väliarvioinnin perusteella, johon liittyen komissio julkaisi tarkentavan tiedonannon 30.5.2023.

Väliarvioinnin perusteella Suomen aluetukikarttaan tehtävät muutokset rajoittuvat enintään 50 prosenttiin Etelä- ja Länsi-Suomessa käytettävissä olevasta tukialueiden väestöpeitosta, eli muutokset voivat koskea alueita, joilla on enintään yhteensä 97 365 asukasta. Väliarvioinnin yhteydessä ei ole mahdollista muuttaa Itä- ja Pohjois-Suomen NUTS 2 -alueen asemaa tukialueena I eikä kohdentaa alueen väestöpeittoa käytettäväksi muualla maassa.

Syksyn 2023 aikana työ- ja elinkeinoministeriössä on valmisteltu komission tiedonannon mahdollistama Etelä- ja Länsi-Suomen alueita koskeva väliarviointi, jonka perusteella tukialueisiin esitettävät muutokset tehtäisiin. Esityksessä on määritelty ne kunnat, jotka esitetään sisällytettäväksi I- ja II-tukialueisiin.

Tukialueesta II esitetään poistettavaksi Alajärven, Evijärven, Lappajärven, Soinin ja Vimpelin, Alavuden, Kuortaneen, Ähtärin, Hartolan, Heinolan, Sysmän, Padasjoen sekä Juupajoen kunnat.
Esityksessä Kotka, Hamina ja Pyhtää nostettaisiin tukialueeseen I. Tähän on syynä seutukunnan rakennemuutostilanne. Tukialueaseman muutos on osa Kymenlaakson äkillisen rakennemuutoksen pakettia, josta valtioneuvosto päätti marraskuussa. Pitkään jatkuneen rakennemuutoksen ohella alueen talouteen on merkittävällä tavalla vaikuttanut Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa. 

Tukialueiden tuen enimmäisintensiteetit määräytyvät Euroopan komission alueellisia valtiontukia koskevien suuntaviivojen mukaan.

Lausuntoaikaa 8. maaliskuuta saakka

Aluetukikartan muutoksesta voi esittää lausuntoja ja mielipiteitä ajalla 21.2.–8.3.2024. Lausunnot annetaan Lausuntopalvelussa. Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.

Jos lausuntoa ei ole mahdollista antaa verkkopalvelussa, voidaan se toimittaa myös sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo.tem(at)gov.fi.

Lähde: työ- ja elinkeinoministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää