Alue­hal­lin­to­vi­ras­toil­ta 14 miljoonaa euroa nuorten työ­pa­ja­toi­min­taan

23.04.2024 16:25

Nuorten työpajatoiminnassa nuorta autetaan pääsemään kiinni koulutukseen, työelämään tai muuhun hänelle tarpeelliseen palveluun. Valtionavustusta sai yhteensä 203 nuorten työpajaa ympäri Suomen. Avustettavalla toiminnalla tuetaan yli 12 000 nuorta vuosittain.

Aluehallintovirastot myönsivät tänä keväänä 14 miljoonaa euroa valtionavustusta nuorten työpajatoimintaan. Avustuksen saamisen edellytyksenä oli opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä valtionapukelpoisuus. Toimijoilta edellytettiin myös laadukkaan, vaikuttavan nuorten työpajatoiminnan järjestämistä. Nuorten työpajatoiminta on nuorisotyötä, joka toteuttaa nuorisolain tavoitteita ja lähtökohtia. 

Työpajoista luottoa omiin kykyihin

Nuorten työpajatoiminnan tehtävänä on valmennuksen avulla parantaa nuoren valmiuksia päästä koulutukseen, suorittaa koulutus loppuun ja päästä avoimille työmarkkinoille tai muuhun tarvitsemaansa palveluun. Työpajatoiminnan tarkoituksena on parantaa nuoren elämänhallintataitoja sekä edistää hänen kasvuaan, itsenäistymistään ja osallisuutta yhteiskuntaan. Nuori valmentautuu tekemällä työtä tai työtoimintaa omien edellytystensä mukaan. Työpajojen osallistujat edustavat eri koulutustaustoja. Suurin osa heistä on suorittanut vain peruskoulun, osa myös toisen asteen ammatillisen tutkinnon. Lisäksi mukana on lukion, korkeakoulun tai muun koulutuksen käyneitä nuoria.   

”Näemme tärkeänä, että nuorten työpajatoiminnan laadusta ja vaikuttavuudesta huolehditaan yhdessä niin viranomaisten kuin paikallisten toimijoiden voimin”, painottaa Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston nuorisotoimen ylitarkastaja Annika Palola

Maakunnissa toimii lisäksi nuorten työpajatoiminnan alueellisia verkostoja, ja niiden rinnalla ruotsinkielinen valtakunnallinen verkosto, joita ylläpitävät työpajatoiminnan koordinaattorit. Verkostoissa vahvistetaan valmentajien osaamista, alueellista yhteistyötä ja vertaiskehittämistä. Valtionavustusta myönnettiin kuluvana keväänä myös 13:lle nuorten työpajatoiminnan koordinaattorille. 

Muutoksia nuorten työ­pa­ja­toi­min­nan rahoitukseen

Sote-uudistuksen myötä 1.1.2023 alkaen nuorten työpajatoiminnan valtionavustuksella ei ole voitu rahoittaa hyvinvointialueiden järjestämisvastuulle kuuluvaa toimintaa, kuten kuntouttavaa työtoimintaa ja sosiaalista kuntoutusta.  

Nuorisolain (1285/2016) mukainen nuorten työpajatoiminta tulee ajankohtaisen lainsäädännön mukaan pitää erillään avustuksen saajan muusta työpaja- ja palvelutoiminnasta, kuten hyvinvointialueiden järjestämisvastuulla olevasta kuntouttavasta työtoiminnasta ja sosiaalisesta kuntoutuksesta. Eri palveluja voidaan järjestää edelleen esimerkiksi samoissa tiloissa, mutta kulut ja tuotot tulee jakaa perustellusti oikeaan palveluun niin toiminnan kuin taloudenkin osalta. 

Kuntouttavasta työtoiminnasta annetussa laissa (189/2001) säädetään, että kuntouttavan työtoiminnan järjestää hyvinvointialue. Hyvinvointialue vastaa kuntouttavan työtoiminnan, kuten muidenkin vastuullaan olevien sosiaalipalveluiden, rahoituksesta.

Lähde ja lisätietoja: aluehallintoviraston tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää