Alue­hal­lin­to­vi­ras­to antoi Länsi-Uudenmaan hy­vin­voin­tia­lu­eel­le määräyksen pelastustoimen toi­min­ta­val­miusai­ko­jen korjaamiseksi

15.04.2024 09:34

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on määrännyt Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen korjaamaan pelastustoimen ensimmäisen yksikön toimintavalmiusajat lain edellyttämälle tasolle. Alueella on esiintynyt toimintavalmiusaikojen puutteita jo pidempään, ja uudella korjausmääräyksellä pyritään varmistamaan, että hyvinvointialueen suunnitelmat ja toimenpiteet ovat riittäviä palvelujen saattamiseksi riittävälle tasolle.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto antoi 11.4.2024 Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle määräyksen korjata pelastustoimen toimintavalmiusaikojen huomattavat puutteet lain mukaiselle vähimmäistasolle. Määräys kohdistuu seuraavalle kymmenelle vuodelle, ja siinä on välitavoitteita, joiden toteutumista aluehallintovirasto seuraa.

Hy­vin­voin­tia­lu­eel­la on huomattavia puutteita ensimmäisen pelastusyksikön toi­min­ta­val­miu­des­sa

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen pelastustoimessa on huomattavia puutteita siinä, miten nopeasti ensimmäinen yksikkö ehtii onnettomuuspaikalle. Tiheimmin asutuilla ja rakennetuilla alueilla ensimmäisen yksikön pitäisi ehtiä tapahtumapaikalle kuudessa minuutissa vähintään puolessa tehtävistä.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueilla on tällä hetkellä 14 yhden neliökilometrin kokoista aluetta, joissa ensimmäisen yksikön toimintavalmiustavoitteet eivät toteudu. Ongelmallisimmat alueet ovat Espoon Otaniemessä ja Matinkylässä, Espoon keskuksessa sekä Lohjalla. Yksittäisiä ongelma-alueita on myös Espoon Saunalahden ja Jupperin, Kirkkonummen Masalan sekä Kauniaisten alueella. Otaniemen alueen ongelmat on korjattava vuoden 2025 loppuun mennessä. Muiden alueiden osalta hyvinvointialue voi itse päättää korjaustoimenpiteiden järjestyksestä.

”Länsi-Uusimaa ja erityisesti Espoon seutu ovat tiheästi asuttua ja kehittyvää kaupunkiseutua, jossa esiintyy valtakunnallisesti eniten puutteita pelastustoimen toimintavalmiusajoissa. Asia tulee ilmi hyvinvointialueiden pelastustoimea koskevista asiantuntija-arvioistamme, ja olemme valvovana viranomaisena määränneet merkittäviä puutteita korjattavaksi myös muilla vastaavilla alueilla. Suurimmat puutteet sijaitsevat Otaniemessä, joten niiden korjaustoimenpiteet ovat ensisijaisia”, kertoo pelastusylitarkastaja Sampsa Lintunen Etelä-Suomen aluehallintovirastosta. ”Länsi-Uudenmaan alueelle on vastaavista puutteista annettu korjausmääräys jo aiemmin, mutta nyt annettu korjausmääräys on kattavampi ja ulottuu pidemmälle tulevaisuuteen.”

Aluehallintovirasto on käynyt hyvinvointialueen kanssa vuoropuhelua ja saanut selvityksiä tilanteesta. Aiemmin toteutettavaksi suunnitellut korjaustoimenpiteet ovat viivästyneet, eivätkä ne olisi korjanneet kaikkia ensimmäisen yksikön toimintavalmiusaikaan liittyviä huomattavia puutteita.

Uuden korjausmääräyksen antamisen perusteena olivat jatkuvien huomattavien puutteiden lisäksi alueen riskeissä tapahtuvat muutokset ja tarve sellaisille korjausmääräyksen välitavoitteille, joiden saavuttaminen on mahdollista.

”Uudessa korjausmääräyksessä on pitkä, vuosikymmenen aikajänne, jotta hyvinvointialueella on realistinen mahdollisuus saattaa mittava korjausvelka kuntoon. Tämä edellyttää kuitenkin sitä, että hyvinvointialue ennakoi myös tulevaa palvelutarvetta eikä päästä huomattavia puutteita syntymään”, kertoo pelastusylitarkastaja Lintunen. ”Toteumaa aktiivisesti seuraamalla pyrimme varmistamaan tilanteen kestävän parantumisen.”

Määräyksen mukaan Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen tulee täydentää suunnitelmiaan ja huolehtia siitä, että velvoitteet toteutuvat myös siinä tapauksessa, että jokin suunniteltu toimenpide ei toteudu aikataulussa tai vaikuta suunnitellulla tavalla. Jos tavoitteita ei saavuteta, aluehallintovirasto voi uhkasakolla tehostaen velvoittaa hyvinvointialueen kirimään tavoitetason kiinni antamassaan määräajassa.

Hyvinvointialue vastaa korjaavista toimenpiteistä

Aluehallintoviraston korjausmääräyksessä ei oteta kantaa siihen, millä toimenpiteillä hyvinvointialue saattaa toimintavalmiuden lain edellyttämälle tasolle. Hyvinvointialue päättää itse korjaustoimenpiteistä sekä niiden järjestyksestä ja aikataulusta. Hyvinvointialueen velvollisuutena on päättää korjaustoimenpiteistä niin, että valituksi tulee vaikuttavuudeltaan ja kustannuksiltaan paras vaihtoehto.

Aluehallintovirasto valvoo hyvinvointialueiden pelastustoimea sekä pelastustoimen palvelujen saatavuutta ja tasoa toimialueellaan. Aluehallintoviraston tavoitteena on varmistaa, että pelastustoimen palvelutaso vastaa pelastuslain mukaisesti paikallisia tarpeita ja onnettomuusuhkia. Jos valvonnassa havaitaan huomattavia puutteita tai epäkohtia, aluehallintovirasto voi antaa hyvinvointialueelle määräyksen korjata palvelut lain edellyttämälle tasolle.

Lähde ja lisätietoja: aluehallintoviraston tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää