Ale­mark­ki­noin­nis­sa edelleen puutteita

05.03.2024 18:29

Kuluttaja-asiamies edellytti Keskoa ja Elisaa muuttamaan 30 päivän alimman hinnan ilmoittamistapaa.

Kuluttaja-asiamies on puuttunut kahden yrityksen tapaan ilmoittaa alin hinta markkinoinnissaan. Elisa Oyj ja Kesko Oyj ovat kuluttaja-asiamiehen vaatimuksesta luvanneet korjata toimintatapojaan hinnanalennusmarkkinoinnissa.

Hinnanalennusmarkkinoinnissa yrityksen on ilmoitettava selkeästi, ymmärrettävästi ja oikea-aikaisesti alin hinta, jolla tavaraa on markkinoitu hinnanalennusta edeltäneiden 30 päivän aikana, tavaran yhteydessä aina, kun tavaraa markkinoidaan hinnanalennusta kuvaavilla ilmaisuilla, esimerkiksi ”ale” tai ”Säästä xx €”. Sekä Keskon että Elisan hinnanalennusilmoituksissa 30 päivän alin hinta oli ilmoitettu lainvastaisesti linkin takana eikä lain vaatimalla tavalla selkeästi tavaran yhteydessä.

Kuluttaja-asiamies puuttui myös Elisan menettelyyn, jossa 30 päivän alimpana hintana oli virheellisesti ilmoitettu tavaran senhetkinen myyntihinta. Kuluttaja-asiamies totesi, että kuluttajansuojalain mukainen alin hinta tarkoittaa hinnanalennuskampanjaa edeltäneiden 30 päivän alinta hintaa.

Lisäksi Elisan hinnanalennusmarkkinoinnissa euromääräinen hinnanalennus oli laskettu normaalihinnan ja kampanjaluonteisesti käytetyn tarjoushinnan erotuksena. Kuluttaja-asiamiehen mukaan euromääräinen ja myös prosenttimääräinen alennus tulisi kuitenkin laskea 30 päivän alimman hinnan ja alennushinnan erotuksena.

Kuluttaja-asiamies muistutti Elisaa myös tarjouskampanjoiden kestosta. Tarjouskampanjoita ei voida käyttää toistuvasti siten, että kuluttajien käsitys hintojen normaalitasosta hämärtyy.

"Kuluttajien on kyettävä varmistumaan alennuksen aitoudesta, mikä edellyttää laissa säädetyn 30 päivän alimman hinnan asianmukaista ilmoittamista. Sääntelyn tarkoituksena on ylläpitää reilua alennusmarkkinointikäytäntöä siten, ettei kuluttajan päätöksenteko vääristy esimerkiksi liioiteltujen alennusprosenttien seurauksena", sanoo kuluttaja-asiamies Katri Väänänen.

Hinnanalennusmarkkinoinnissa on sallittua esittää alimman hinnan lisäksi muita viitehintoja, mutta yrityksen on kuitenkin huolehdittava siitä, ettei mainos muodostu epäselväksi ja anna harhaanjohtavaa kuvaa tarjottavasta hintaedusta. Kesko-konserniin kuuluvan Intersportin verkkosivulla tarjoustuotteen yhteydessä esitettiin useita hintoja. Kuluttaja-asiamies edellytti, että Kesko esittää muut viitehinnat siten, etteivät ne vie kuluttajan huomioita alimmasta hinnasta, ja kertoo, mitä muilla viitehinnoilla tarkoitetaan.

Jos mainoksessa on tarjouksessa olevien tavaroiden lisäksi normaalihintaisia tavaroita, ne on erotettava selkeästi tarjouksen piiriin kuuluvista tavaroista. Kuluttaja-asiamies katsoi, että normaalihintaisten tavaroiden esittäminen Intersportin mainoskuvastossa, jonka sivuilla käytetään näyttävästi hinnanalennusta kuvaavia ilmaisuja, oli harhaanjohtavaa ja siten kiellettyä.

Kuluttaja-asiamies totesi Elisalle ja Keskolle, että uutuustuotteita koskevat hinnanalennusilmoitukset eivät ole sallittuja, sillä käytännössä uutuustuotteille ei ole mahdollista ilmoittaa alinta hintaa, jolla tavaraa olisi markkinoitu hinnanalennusta edeltäneiden 30 päivän aikana.

Lähde ja lisätietoja: Kilpailu- ja kuluttajaviraston tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää