Ai­kuis­kou­lu­tus­tu­ki, am­mat­ti­tut­kin­tos­ti­pen­di ja vuorotteluvapaa lakkautetaan

30.05.2024 15:34

Eduskunta on hyväksynyt hallituksen esityksen aikuiskoulutusetuuksista annetun lain ja vuorotteluvapaalain kumoamisesta, minkä seurauksena aikuiskoulutustuen, ammattitutkintostipendin ja vuorottelukorvauksen maksaminen loppuu.

Aikuiskoulutustukea on mahdollista saada, jos opinnot ja tukikausi alkavat viimeistään 31.7.2024. Aikuiskoulutustukea voi saada vuoden 2025 loppuun asti. Aikuiskoulutustukea tällä hetkellä saava voi hakea tukea yhdessä tai useammassa osassa vuoden 2025 loppuun saakka.

Ammattitutkintostipendi voidaan myöntää 31.7.2024 mennessä suoritetun tutkinnon perusteella. Ammattitutkintostipendiä voi hakea vuoden sisällä 31.7.2024 mennessä suoritetusta tutkinnosta.

Vuorotteluvapaan voi aloittaa 31.7.2024 mennessä. Tähän mennessä vapaan aloittaneilla on oikeus pitää vuorotteluvapaata 180 kalenteripäivän enimmäismäärä.

Esitys liittyy pääministeri Petteri Orpon hallituksen työllisyystoimiin, joiden tavoitteena on vähentää julkisia menoja ja lisätä työllisyyttä. Aikuiskoulutustuen lakkauttamisella vahvistetaan työllisyyttä 10 000 henkilötyövuodella.

Laki aikuiskoulutusetuuksista annetun lain kumoamisesta tulee voimaan 1.6.2024. Laki vuorotteluvapaalain kumoamisesta tulee voimaan 1.8.2024. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa lait 30.5.2024.

Lähde ja lisätietoja: sosiaali- ja terveysministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää