AAA-Palvelut Oy:lle kiellot pu­he­lin­myyn­nis­tä – markkinaoikeus linjasi kuluttaja-asiamiehen hakemuksesta puhelinmyynnin ydinkysymyksiä

31.01.2024 17:45

Markkinaoikeus määräsi AAA-Palvelut Oy:lle yhteensä 150 000 euron uhkasakolla tehostetut kiellot kuluttajansuojalain vastaisesta aggressiivisesta puhelinmyynnistä ja etämyynnin ennakkotietovelvoitteen laiminlyönnistä. Kuluttaja-asiamies vei viime vuonna AAA-Palveluiden puhelinmarkkinoinnin markkinaoikeuteen pitkään jatkuneen lainvastaisen puhelinmyynnin vuoksi.

Markkinaoikeus kielsi 26.1.2024 kuluttaja-asiamiehen vaatimalla tavalla AAA-Palvelut Oy:tä tarjoamasta myyntipuhelussa kuluttajalle sopimusta luontaistuotteista tiettyyn hintaan ilmoittamatta samalla selkeästi ja ymmärrettävästi, että kyse on toistaiseksi voimassa olevasta sopimuksesta. Lisäksi markkinaoikeus kielsi AAA-Palvelut Oy:tä jatkamasta myyntipuhelua ja luontaistuotteiden markkinointia sen jälkeen, kun kuluttaja on ilmoittanut halustaan lopettaa myyntipuhelu tai ilmoittanut, ettei tarvitse tarjottua luontaistuotetta. Markkinaoikeus asetti jokaiselle kolmelle kieltokohdalle 50 000 euron suuruisen uhkasakon. Tuomio MAO:52/2024 ei ole vielä lainvoimainen.

”Puhelinmyynti on perinteisesti ollut kuluttajille ongelmia aiheuttava myyntitapa. Tässä markkinaoikeuden ratkaisussa paalutetaan puhelinmyynnin ydinasiat: riittävien tietojen antaminen kuluttajalle ja asialliset menettelyt markkinoinnissa. Tämä toimii muistutuksena puhelinmyyntiä tekeville toimijoille siitä, että markkinointi on suunniteltava ja toteutettava tarkoin ja kuluttajan oikeuksia kunnioittaen,” sanoo kuluttaja-asiamies Katri Väänänen.

Kuluttajalle on pu­he­lin­myyn­nis­sä kerrottava sopimuksen kesto selkeästi ja ymmärrettävästi

AAA-Palvelut Oy markkinoi luontaistuotteen toistaiseksi voimassa olevaa tilausta “kiitospakettina” siten, että kuluttajalle jäi käsitys yksittäisen tuotepaketin tilaamisesta. Kuluttajalle ei selkeästi ja ymmärrettävästi ilmoitettu, että hyväksyessään tarjouksen hän sitoutuu toistaiseksi voimassa olevaan tilaussopimukseen. Päinvastoin kuluttajalle kerrottiin, ettei muita kuluja tai jatkotilausvelvoitteita ole. Puhelun loppuvaiheessa viitattiin epäsuorasti tilauksen jatkuvuuteen, mutta markkinaoikeus ei pitänyt tätä riittävän selkeänä ja ymmärrettävänä ilmoituksena sopimuksen kestosta.

Markkinaoikeuden mukaan kuluttajansuojalaissa säädetyn tiedonantovelvoitteen tarkoituksena on varmistaa, että kuluttajat saavat selkeästi ja ymmärrettävästi kaiken tarpeellisen tiedon ennen ostopäätöksen tekemistä. Silloin kun kyse ei ole kertatilauksesta, sopimuksen kesto ja sen päättymistapa on yksi keskeisistä kuluttajalle ennen etämyyntisopimuksen tekemistä annettavista tiedoista.

”Puhelinmyynti on erityinen myyntitapa, koska puhelut tulevat kuluttajille yllättäen. Puhelinmyyjiltä edellytetään erityistä tarkkuutta, sillä heidän on mahdotonta tietää, millaisessa tilanteessa kuluttaja on puhelun saadessaan. Lisäksi lain edellyttämien olennaisten tietojen kertominen on hyvin tärkeää, koska kuluttajat saavat kaikki käytettävissään olevat tiedot puhelun aikana”, toteaa kuluttaja-asiamies Väänänen.

Aggressiivinen puhelinmyynti on lainvastaista

Markkinaoikeuden arvioitavana oli myös AAA-Palvelut Oy:n menettely, jossa myyjä ei ottanut huomioon kuluttajan myyntipuhelun aikana toistamaa pyyntöä puhelun lopettamisesta tai ilmoitusta tarjotun tuotteen tarpeettomuudesta, vaan jatkoi myyntipuhelua ja tuotteiden markkinointia kuluttajan kielloista huolimatta.

Markkinaoikeus katsoi, että AAA-Palvelut Oy:n menettelyssä oli kyse laissa kielletyistä sinnikkäistä ja ei-toivotuista myyntiyhteydenotoista puhelimitse. Kielto sisältyy niin sanottuun mustaan listaan, jossa on tyhjentävästi listattu sellaiset aggressiiviset markkinointimenettelyt, joita pidetään kaikissa olosuhteissa sopimattomina.

Lähde ja lisätietoja: Kilpailu- ja kuluttajaviraston tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää