62 hanketta hakee REPowerEU-tukea ener­gia­tek­no­lo­gian in­ves­toin­tei­hin­sa

22.03.2024 08:14

Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman mukaisen REPowerEU-energiainvestointituen hakuun saapui määräaikaan mennessä yhteensä 62 uutta hakemusta. Haettavissa oleva investointituki kohdennetaan uuden energiateknologian hankkeisiin ja uusiutuvan vedyn tuotantoon.

Tukea haettiin noin 400 miljoonan euron edestä. Myönnettävissä oleva tukimäärä on noin 54,5 miljoonaa euroa.

Tukiohjelman tavoitteena on edistää uusien energiateknologioiden käyttöönottoa ja vetyhankkeita, joiden avulla edistetään kansallisia ja EU:n energia- ja päästövähennystavoitteita. 

Tukipäätökset tehdään vuoden 2024 aikana

Työ- ja elinkeinoministeriö tekee tämän hakukierroksen tukipäätökset vuoden 2024 loppuun mennessä. Tuen myöntäminen perustuu kokonaisharkintaan ja hankkeiden väliseen vertailuun. Hankkeiden on myös valmistuttava 30.6.2026 mennessä.

Arvioinnissa otetaan huomioon hankkeiden

  • energia- ja päästövaikutukset
  • kustannustehokkuus
  • toteutettavuus
  • teknologian tai hankkeen monistettavuus sekä 
  • hankkeiden muut vaikutukset.

Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman mukaisia energiainvestointitukia on aiemmin myönnetty yhteensä noin 444 miljoonalla euroa. Ministeriö on tehnyt tukipäätöksiä noin 378 miljoonan euron edestä, ja Innovaatiorahoituskeskus Business Finland on tukenut hankkeita noin 66 miljoonalla eurolla.

Lähde: työ- ja elinkeinoministeriön tiedote.

Kirjoittaja Juridiikan ja talouden uutiskirjeen toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää