Kuva: Will Truettner, Unsplash

Voiko työnantaja muuttaa jo ilmoitetun vuosiloman pitoajankohtaa yksipuolisesti?

24.05.2024 12:59

Sitooko sovittu loma-ajankohta työnantajaa ja onko työnantajan on korvattava tällaisesta siirtämisestä aiheutuvat kulut?

Ehdollinen ja sitova ilmoittaminen

Työnantajan on vuosilomalain mukaan ilmoitettava lomien pitoajankohdat kuukautta ja poikkeustapauksessa kahta viikkoa ennen. Jos nämä ajat on ilmoitettu ehdollisina, on ne vahvistettava viimeistään kahta viikkoa ennen. Sitovasti ilmoitettua loman ajankohtaa ei voi muuttaa, ellei työnantajalla ole siihen painavia perusteita. Työnantajan on korvattava tällaisesta siirtämisestä aiheutuvat kulut.

Ilmoittamisessa on huomioitava, etta kesälomakausi alkaa 2.5. ja paattyy 30.9. Talvilomakausi alkaa 1.10. ja päättyy 30.4. Kesaloma ja talviloma on annettava yhdenjaksoisena, jollei työn käynnissä pitämiseksi ole välttämatöntä jakaa sitä osaa kesälomasta, joka ylittää 12 arkipäivää, pidettäväksi yhdessä tai useammassa osassa.

Lomien pi­toa­jan­koh­das­ta sopiminen

Ilmoitettujen lomien pitoajankohtaa voidaan aina muuttaa sopimalla. Sopimalla koko loma voidaan siirtää pidettäväksi seuraavana vuonna lomakauden alkuun mennessä ja 12 päivää ylittävä loman osa sen vuoden syyskuun loppuun mennessä.

Jos työntekijän työsuhde päättyy ennen kuin hänellä on oikeus pitää vuosilomaa, voidaan työnantajan ja työntekijän kesken sopia työsuhteen päättymiseen mennessä ansaitun

vuosiloman pitämisestä työsuhteen kestäessä. Työntekijän aloitteesta voidaan työnantajan kanssa sopia talviloman pitämisestä lyhennettynä työaikana. Tallainen sopimus on tehtävä vuosilomalain mukaan kirjallisesti.

Työnantajan yksipuolinen päätös loman siirtämisestä

Jos työnantaja muuttaa sitovasti ilmoitettua loman ajankohtaa yksipuolisella päätöksellä perustellusta syystä, on työnantaja velvollinen korvaamaan tästä aiheutuvan vahingon. Vahinkoja voivat olla esimerkiksi lomamatkan peruutuskustannukset, loma-asunnon vuokra tai loman aikana johonkin tilaisuuteen hankitut liput. Työntekijä ei tässäkään tilanteessa voi itse päättää loman ajankohdasta. Edellä mainittu ei koske jo alkanutta lomaa, jonka keskeyttämisestä on aina sovittava työntekijän kanssa.

**

Varatuomari Harri Hietala (sopla.fi) on osallistunut monipuolisesti työehtosopimusneuvotteluihin, neuvontaan, asianajoon ja työlakien valmisteluun sekä niiden noudattamisen valvontaan. Hietala on kirjoittanut lukuisia työlainsäädäntöä käsitteleviä teoksia. Asianajaja, varatuomari, opetusneuvos Keijo Kaivanto on päivittäin tekemisissä haastavien työoikeudellisten kysymysten kanssa ja kirjoittanut useita työoikeutta käsitteleviä kirjoja yli 35 vuoden ajan.

Juridiikan hakupalvelut - aina oikea tieto saatavillasi

Työsuhdetiedon parhaat sisällöt henkilöstöjohtamisen ja työoikeuden ammattilaisille

Alma Talent Työsuhdetieto -sisältökokonaisuutta tuottavat työsuhdeasioiden ja työoikeuden parhaat asiantuntijat. Laadukas ammattikirjallisuus, keskeisten lainsäädäntömuutosten tulkinta päivittyvissä hakuteoksissa sekä pääsy ajantasaiseen lainsäädäntöön ja oikeuskäytäntöön tukevat onnistumistasi työssä. Asiantuntijatekijämme tuottavat käyttöösi myös artikkeleja ajankohtaisista aiheista.

Kirjoittaja Harri Hietala ja Keijo Kaivanto

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää