Kuva: Omar Prestwich, Unsplash

Voiko alihankintaan siirtymisellä korvata omaa työvoimaa?

08.03.2024 11:33

Yritys on harkitsemassa osittain alihankintaan siirtymistä. Voidaanko työntekijöitä tällä perusteella vähentää irtisanomalla?

Alihankintaan siirtyminen ir­ti­sa­no­mis­pe­rus­tee­na

Työnantaja päättää toimintatapansa. Työnantaja voi esimerkiksi päättää siirtymisestä alihankinnan käyttöön niin, että oman työvoiman tarve vähenee olennaisesti ja pysyvästi ja omaa työvoimaa irtisanotaan.

Jotta ir­ti­sa­no­mis­pe­rus­te olisi olemassa, on järjestelyn oltava todellinen.

Irtisanomisperusteen olemassaolo edellyttää myös sitä, ettei työnantaja voi tarjota irtisanomisuhan alla oleville työntekijöille muuta työtä koulutuksenkaan avulla. Edellä selostettujen periaatteiden mukaista oikeuskäytäntöä on muun muassa työtuomioistuimen antamissa ratkaisuissa.

Jos omien työntekijöiden käyttäminen on lopetettu, työnantaja ei ole palkannut uusia työntekijöitä ja muuta työtä ei ole tarjottavana, ei alihankintaan siirtymisessä kierretä työntekijöiden irtisanomissuojaa.

Alihankinta ja kustannussäästö

Jos työnantaja vetoaa alihankintaan siirtymisen perusteena kustannussäästöön, tulee kustannusäästön oikeuskäytännön mukaan olla riittävä. Jos perusteena on toimintatavan muutos, pitää muutoksen oikeuskäytännön mukaan olla pysyvä.

Työ­eh­to­so­pi­muk­sen määräykset

Alihankintaan siirryttäessä on otettava huomioon myös sovellettavassa työehtosopimuksessa mahdollisesti olevat määräykset, jotka saattavat jollakin tavalla rajoittaa alihankintaan siirtymistä.

**

Varatuomari Harri Hietala (sopla.fi) on osallistunut monipuolisesti työehtosopimusneuvotteluihin, neuvontaan, asianajoon ja työlakien valmisteluun sekä niiden noudattamisen valvontaan. Hietala on kirjoittanut lukuisia työlainsäädäntöä käsitteleviä teoksia. Asianajaja, varatuomari, opetusneuvos Keijo Kaivanto on päivittäin tekemisissä haastavien työoikeudellisten kysymysten kanssa ja kirjoittanut useita työoikeutta käsitteleviä kirjoja yli 35 vuoden ajan.

Juridiikan hakupalvelut - aina oikea tieto saatavillasi

Työsuhdetiedon parhaat sisällöt henkilöstöjohtamisen ja työoikeuden ammattilaisille

Alma Talent Työsuhdetieto -sisältökokonaisuutta tuottavat työsuhdeasioiden ja työoikeuden parhaat asiantuntijat. Laadukas ammattikirjallisuus, keskeisten lainsäädäntömuutosten tulkinta päivittyvissä hakuteoksissa sekä pääsy ajantasaiseen lainsäädäntöön ja oikeuskäytäntöön tukevat onnistumistasi työssä. Asiantuntijatekijämme tuottavat käyttöösi myös artikkeleja ajankohtaisista aiheista.

Kirjoittaja Harri Hietala ja Keijo Kaivanto

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää