Val­tio­va­rain­va­lio­kun­nan mietintö polttoaineveron alentamisen kan­sa­lais­aloit­tees­ta valmistui

13.02.2023 08:32

Eduskunnan valtiovarainvaliokunta sai 10.2.2023 valmiiksi mietintönsä kansalaisaloitteesta polttoaineveron alentamiseksi. Valiokunta ehdottaa kansalaisaloitteen hylättäväksi. Mietintö on yksimielinen.

Kansalaisaloitteessa ehdotetaan lainvalmisteluun ryhtymistä nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamiseksi ja valmisteveron laskemisesta nykyisestä vuoden 2021 tasosta 50 prosentilla. Aloitetta perustellaan liikennepolttoaineiden kansainvälisellä mittapuulla vertailtuna korkealla verotuksella. Aloitteessa nähdään matalan polttoaineverotuksen edesauttavan ihmisten työllistymistä, lisäävän kotimaan matkailua ja tukevan yritysten mahdollisuuksia kasvuun.

Valiokunnan asiantuntijakuulemissa kansalaisaloitteessa esitettyä huolta kansalaisten ja yritysten taloudellisesta ja alueellisesta epätasa-arvosta kohonneiden polttoainehintojen johdosta pidettiin ymmärrettävänä. Yleisesti kuitenkin katsottiin, että polttoaineverotuksen alentaminen ehdotetulla tavalla ei olisi oikea keino eikä se myöskään tukisi päästövähennystavoitteita.

Kuulemisessa tuotiin esille myös se, että liikennepolttoaineiden korkea hinta johtuu erityisesti öljyn maailmanmarkkinahinnan noususta, mihin Venäjän hyökkäys Ukrainaan on vaikuttanut vuoden 2022 alun jälkeen. Polttonesteiden hinnat nousivat nopeasti vuonna 2022, mutta hinnat kääntyivät taas laskuun vuoden 2022 lopulla.

Polttoaineen hinnannousu on lisännyt kustannuksia erityisesti niille, jotka tarvitsevat autoa pitkien etäisyyksien tai huonojen kulkuyhteyksien vuoksi. Valiokunta pitää tärkeänä, että kansalaiset ovat aktiivisia ja tuovat näitä epäkohtia eduskunnan tietoon kansalaisaloitteilla. Valiokunta kuitenkin katsoo, että polttoaineverotuksen keventäminen ei ole oikea keino puuttua aloitteessa esitettyihin ongelmiin.

Valiokunnan mietintö VaVM 42/2022 vp.

Lähde: eduskunnan tiedote.

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää