Saa­me­lais­kä­rä­jä­vaa­lit uusittava

27.03.2024 09:58

Kor­kein hal­lin­to-oi­keus an­toi rat­kai­sun­sa saa­me­lais­kä­rä­jien vuo­den 2023 vaa­le­ja kos­ke­vis­sa asiois­sa. Pää­tök­sil­lään KHO mää­rä­si mer­kit­se­mään usei­ta hen­ki­löi­tä saa­me­lais­kä­rä­jien vuo­den 2023 vaa­li­luet­te­loon ja uusi­maan saa­me­lais­kä­rä­jä­vaa­lit. 

Korkeimpaan hallinto-oikeuteen saapui syksyllä 2023 yhteensä 113 valitusta, jotka kohdistuivat saamelaiskäräjien hallituksen ja vaalilautakunnan päätöksiin olla hyväksymättä muutoksenhakijoita vuoden 2023 vaaliluetteloon. Korkein hallinto-oikeus hyväksyi valituksista 65 ja määräsi kyseiset henkilöt merkittäväksi vuoden 2023 vaaliluetteloon. Yksi muutoksenhakija peruutti valituksensa ja loput valituksista hylättiin tai jätettiin tutkimatta. 

Saamelaiskäräjien vaalit toimitettiin 4.9.–2.10.2023, ja saamelaiskäräjien vaalilautakunta vahvisti päätöksellään 4.10.2023 vaalien tuloksen. Korkein hallinto-oikeus kumosi tämänpäiväisellä päätöksellään vaalien tuloksen vahvistamista koskevan päätöksen ja määräsi vuoden 2023 vaalit uusittavaksi. KHO:n päätös perustuu siihen, että vaaliluetteloon merkitsemättä jätetyt 65 henkilöä eivät olleet voineet osallistua ehdokasasetteluun eivätkä äänestää vaaleissa. Tämän vuoksi vaalit oli toimitettu lainvastaisesti tavalla, joka oli vaikuttanut vaalien tulokseen. Koska vaalien tulos ei ollut oikaistavissa, KHO määräsi vaalit uusittavaksi. 

Katso KHO:n ennakkopäätökset KHO:2024:44, KHO:2024:45 ja KHO:2024:46

Lähde korkeimman hallinto-oikeuden tiedote

Korjaus 11.4.2024: Vaaliluettelosta poisjätettyjen henkilöiden määrä on korjattu 65:een.

Juridiikan sisältöpalvelut

Juridiikan parhaat sisällöt

Alma Talent Lakitieto -sisältökokonaisuutta tuottavat juridiikan parhaat asiantuntijat. Laadukas ammattikirjallisuus, keskeisten lainsäädäntömuutosten tulkinta päivittyvissä hakuteoksissa sekä pääsy ajantasaiseen lainsäädäntöön ja oikeuskäytäntöön tukevat onnistumistasi työssä. Asiantuntijatekijämme tuottavat käyttöösi myös artikkeleja ajankohtaisista aiheista.

Kirjoittaja Suomen Laki -toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää