Kuva: Daniel Fazio, Unsplash

Onko työ­suo­je­lu­val­tuu­te­tul­la roolia vähentämistä koskevissa muu­tos­neu­vot­te­luis­sa?

26.04.2024 11:54

Työpaikalle, jossa säännöllisesti työskentelee vähintään 10 työntekijää, on valittava työsuojeluvaltuutettu ja kaksi varavaltuutettua. Nämä voidaan valita pienemmällekin työpaikalle.

Työ­suo­je­lu­val­tuu­te­tun tehtävistä

Työsuojeluvaltuutetun lakisääteiset tehtävät liittyvät työntekijöiden turvallisuuteen ja terveyteen. Työsuojeluvaltuutettu hoitaa tehtäväänsä yhteistyössä työnantajan kanssa ja on tarvittaessa yhteydessä työsuojeluviranomaisiin.

Yh­teis­toi­min­ta­lain soveltamisala

Yhteistoimintalakia on sovellettava, jos yrityksessä työskentelee säännöllisesti vähintään 30 työntekijää. Jos kyse on yritysryhmästä, käsitellään jokaista yritystä erikseen edellä mainittua työntekijämäärää laskettaessa. Vuokratyöntekijöitä ei oteta huomioon työntekijämäärää laskettaessa.

Luottamusmies ja luot­ta­mus­val­tuu­tet­tu

Pääsääntö on, että työntekijöitä edustaa vähentämisneuvotteluissa luottamusmies. Luottamusmies voi kuitenkin puuttua, koska luottamusmiehen valitseminen on työntekijöille vapaaehtoista. jos luottamusmiestä ei ole valittu, voivat työntekijät valita luottamusvaltuutetun, joka edustaa työntekijöitä vähentämisneuvotteluissa. Jos luottamusvaltuutettuakaan ei vaalita, voivat työntekijät valita erillisen yhteistoimintaedustajan joko tilannekohtaisesti eli tiettyä neuvottelua varten tai määräajaksi.

Työ­suo­je­lu­val­tuu­te­tun rooli

Työsuojeluvaltuutetun rooliin kuuluvat myös muutosneuvottelut silloin, kun niissä on kysymys työntekijöiden turvallisuudesta tai terveydestä. Vähentämistä koskevia muutosneuvotteluja ei pidetä tällaisina.

Jotta työsuojeluvaltuutettu voisi edustaa työntekijöitä vähentämistä koskevissa muutosneuvotteluissa on hänet valittava edellä mainituksi luottamusmieheksi, luottamusvaltuutetuksi tai yhteistoimintaedustajaksi. Asia voidaan hoitaa niinkin, että kaikilta työntekijöiltä kysytään valtuutusta sille, että työsuojeluvaltuutettu edustaa heitä vähentämistä koskevissa muutosneuvotteluissa. Tämä menettely rinnastuu edellä  mainittuun yhteistoimintaedustajan valintaan ja enemmistön kannatus riittää valituksi tulemiseen.

Ellei työntekijöillä ole lainkaan edustajaa vähentämistä koskeviin muutosneuvotteluihin, pitää työnantajan neuvotella niiden työntekijöiden kanssa yhdessä, jotka ovat neuvotteluiden piirissä.

**

Varatuomari Harri Hietala (sopla.fi) on osallistunut monipuolisesti työehtosopimusneuvotteluihin, neuvontaan, asianajoon ja työlakien valmisteluun sekä niiden noudattamisen valvontaan. Hietala on kirjoittanut lukuisia työlainsäädäntöä käsitteleviä teoksia. Asianajaja, varatuomari, opetusneuvos Keijo Kaivanto on päivittäin tekemisissä haastavien työoikeudellisten kysymysten kanssa ja kirjoittanut useita työoikeutta käsitteleviä kirjoja yli 35 vuoden ajan.

Juridiikan hakupalvelut - aina oikea tieto saatavillasi

Työsuhdetiedon parhaat sisällöt henkilöstöjohtamisen ja työoikeuden ammattilaisille

Alma Talent Työsuhdetieto -sisältökokonaisuutta tuottavat työsuhdeasioiden ja työoikeuden parhaat asiantuntijat. Laadukas ammattikirjallisuus, keskeisten lainsäädäntömuutosten tulkinta päivittyvissä hakuteoksissa sekä pääsy ajantasaiseen lainsäädäntöön ja oikeuskäytäntöön tukevat onnistumistasi työssä. Asiantuntijatekijämme tuottavat käyttöösi myös artikkeleja ajankohtaisista aiheista.

Kirjoittaja Harri Hietala ja Keijo Kaivanto

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää