Onko työsopimuksen irtisanomisen peruuttaminen pätevä? – Osa II

02.02.2024 11:54

Työnantaja irtisanoi työntekijän työsopimuksen työntekijästä johtuvasta syystä. Yrityksen johto arvioi, ettei irtisanomisen peruste ole riittävä, perui irtisanomisen ja antoi sen sijasta kirjallisen varoituksen työntekijälle.

Irtisanominen oikeustoimena

Irtisanomisilmoituksen antaminen on tässä tilanteessa työnantajan yksipuolinen oikeustoimi. Irtisanomisilmoitus voidaan antaa ilman toisen osapuolen suostumusta.

Irtisanomisilmoitus on sitova, eikä sitä voida peruuttaa yksipuolisesti ilman toisen osapuolen suostumusta. . Ainoa keino, jolla irtisanomisilmoituksen jättänyt voi välttää irtisanomisen oikeusvaikutukset, on sopia asiasta työntekijän kanssa.

Jos työntekijä pitäytyy annetussa ilmoituksesta, hän voi vaatia korvausta irtisanomisen johdosta, jos irtisanomiselle ei ole lain mukaista perustetta.

Pe­ruu­tusil­moi­tuk­sen merkitys

Työnantajalla ei siis ole oikeutta peruuttaa irtisanomista yksipuolisesti. Irtisanomisen peruutus katsotaan uudeksi työtarjoukseksi. Vanhan työsopimuksen jatkaminen tai uuden työsopimuksen solmiminen vaatii molempien osapuolten suostumuksen.

Minimissään työntekijän hyväksyntä on, että hän ilmoittaa todisteellisesti tai kuittaa tehtyyn peruutusilmoitukseen, että hän hyväksyy peruutuksen. Siitä huolimatta hän voi riitauttaa irtisanomisen sijasta annetun kirjallisen varoituksen.

Työntekijän va­hin­gon­kor­vaus­vaa­de

Työntekijä voi vaatia vahingonkorvausta tai työtään takaisin vain laittoman irtisanomisen perusteella.

Jos työntekijä ei ole hyväksynyt irtisanomisen peruuttamista, voi hän vaatia vahingonkorvausta laittoman irtisanomisen perusteella.

Edellä mainitussa tilanteessa työnantajan voi nostaa vastakanteen, jossa voidaan tutkia ja harkita takaisinottoedellytyksiä, irtisanomisen perustetta ja sitä, onko peruutuksesta aiheutunut vahinkoa. Työnantajalla on voinut olla lainmukainen irtisanomisperuste, mutta seuraamus on haluttu muuttaa irtisanomista lievemmäksi varoitukseksi.

Työsuhdetta ei voida kuitenkaan jatkaa ilman työntekijän suostumusta, jos hän kokee irtisanomisen loukkaukseksi häntä kohtaan.

**

Varatuomari Harri Hietala (sopla.fi) on osallistunut monipuolisesti työehtosopimusneuvotteluihin, neuvontaan, asianajoon ja työlakien valmisteluun sekä niiden noudattamisen valvontaan. Hietala on kirjoittanut lukuisia työlainsäädäntöä käsitteleviä teoksia. Asianajaja, varatuomari, opetusneuvos Keijo Kaivanto on päivittäin tekemisissä haastavien työoikeudellisten kysymysten kanssa ja kirjoittanut useita työoikeutta käsitteleviä kirjoja yli 35 vuoden ajan.

Juridiikan hakupalvelut - aina oikea tieto saatavillasi

Työsuhdetiedon parhaat sisällöt henkilöstöjohtamisen ja työoikeuden ammattilaisille

Alma Talent Työsuhdetieto -sisältökokonaisuutta tuottavat työsuhdeasioiden ja työoikeuden parhaat asiantuntijat. Laadukas ammattikirjallisuus, keskeisten lainsäädäntömuutosten tulkinta päivittyvissä hakuteoksissa sekä pääsy ajantasaiseen lainsäädäntöön ja oikeuskäytäntöön tukevat onnistumistasi työssä. Asiantuntijatekijämme tuottavat käyttöösi myös artikkeleja ajankohtaisista aiheista.

Kirjoittaja Harri Hietala ja Keijo Kaivanto

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää