Luottolaitosten toimitettava tietoja tiettyjen venäläisten ja val­ko­ve­nä­läis­ten asiakkaidensa talletuksista

19.05.2022 09:33

Luottolaitosten on toimitettava ulkoministeriölle tiedot tiettyjen venäläisten ja valkovenäläisten asiakkaidensa yli 100 000 euron suuruisista talletuksista.

Raportit tulee toimittaa ulkoministeriön pakotetiimille viimeistään 27.5.2022. Euroopan pankkiviranomainen (EBA) on laatinut ohjeistuksen raportointia varten. Raportoinnissa tulee käyttää määrämuotoista taulukkoa.

Velvollisuus perustuu Euroopan neuvoston asetuksen N:o 833/2014 5 g artiklan 1 a alakohtaan, joka velvoittaa luottolaitokset toimittamaan kansalliselle toimivaltaiselle viranomaiselle tai komissiolle viimeistään 27.5.2022 luettelon yli 100 000 euron suuruisista talletuksista alakohdassa täsmennettyjen venäläisten asiakkaidensa osalta.

Luottolaitosten on toimitettava tällaisia talletuksia koskevat ajantasaiset tiedot 12 kuukauden välein. Suomessa toimivaltainen viranomainen on ulkoministeriö.

Edellä mainitun artiklan 1 b alakohta velvoittaa lisäksi luottolaitokset toimittamaan vastaavat talletustiedot ko. alakohdassa täsmennetyistä venäläisistä asiakkaista, joilla on myös jäsenvaltion kansalaisuus tai oleskelulupa. Asetuksessa ei ole asetettu määräpäivää näille tiedoille, mutta komission tulkinta on, että nämäkin tiedot olisi tarkoituksenmukaista toimittaa viimeistään 27.5.2022.

Euroopan neuvoston asetuksen N:o 765/2006 1 z artikla asettaa samanlaiset velvoitteet ko. asetuksessa täsmennetyille valkovenäläisille asiakkaille.

Lähde: ulkoministeriön tiedote.

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää