Lapsiin kohdistuneiden rikosten käsittely nopeutuu

02.02.2023 15:07

Useat lapsiin kohdistuneet rikokset muuttuvat lokakuusta 2023 lähtien kiireellisesti käsiteltäviksi. Esitutkintalain ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muutoksilla parannetaan lapsiuhrin asemaa rikosprosessissa. Tasavallan presidentin on määrä vahvistaa lait 3.2.2023.

Esitutkinta on toimitettava kiireellisesti, jos asianomistaja on alle 18-vuotias ja epäilty rikos on asianomistajaan kohdistunut seksuaalirikos taikka asianomistajan henkeen, terveyteen, vapauteen, yksityisyyteen, rauhaan tai kunniaan kohdistunut rikos. Myös päätös syytteen nostamisesta tulee tehdä kiireellisesti. Tuomioistuimessa pääkäsittely on aloitettava 30 päivän kuluessa asian vireilletulosta.

Lait tulevat voimaan 1.10.2023.

Lainmuutokset hyväksyessään eduskunta edellytti, että hallitus seuraa aktiivisesti lapsiin kohdistuneiden rikosten kiireelliseen käsittelyyn osoitettujen resurssien riittävyyttä. Jos resurssit osoittautuvat käytännössä riittämättömiksi erityisesti siten, että muiden rikosasioiden käsittely viivästyy, hallituksen on ryhdyttävä välittömiin toimenpiteisiin resurssien lisäämiseksi.

Lähde: oikeusministeriön tiedote.

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää