Lakiehdotusten sisällöt säh­kö­hy­vi­tyk­ses­tä, sähköalan voittoveroista sekä vir­voi­tus­juo­ma­ve­ros­ta hyväksyttiin

24.02.2023 11:20

Eduskunnan täysistunnossa 23.2.2023 oli useampi lakiehdotus ensimmäisessä käsittelyssä.

Yksi asioista oli lakiehdotus takautuvasti maksettavasta väliaikaisesta sähköhyvityksestä ja sähköenergialaskujen maksuajan pidentämisestä (HE 324/2022 vp). Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Talousvaliokunnan mietintö sähköhyvityksestä (TaVM 50/2022 vp).

Toinen sähköaiheinen asia oli ehdotus sähköalan väliaikaisista voittoveroista, eli niin kutsuttu windfall-vero (HE 320/2022 vp). Asia käsiteltiin valtiovarainvaliokunnan mietinnön pohjalta, ja eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Valtiovarainvaliokunnan mietintö sähköalan väliaikaisista voittoveroista (VaVM 44/2022 vp).

Valtiovarainvaliokunnan mietinnön pohjalta käsiteltiin myös ehdotus virvoitusjuomaveron muuttamisesta (HE 280/2022 vp). Tämänkin ehdotuksen sisällön eduskunta hyväksyi torstaina mietinnön mukaisena.

Valtiovarainvaliokunnan mietintö virvoitusjuomaverosta (VaVM 43/2022 vp).

Lähde: eduskunnan tiedote.

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää