KKO: Va­kuus­ta­ka­va­ri­kon edellytykset olivat täyttyneet koko vaaditun määrän osalta

19.04.2024 09:38

Kysymys vakuustakavarikon rikosepäilyä koskevan edellytyksen täyttymisestä törkeän veropetoksen perusteella. 

Asian tausta

A:ta epäillään vireillä olevassa esitutkinnassa kahdesta törkeästä veropetoksesta, joista ensimmäinen (tekoaika 31.10.2015–31.10.2021) liittyy hänen tuloverotukseensa ja jälkimmäinen (tekoaika 17.9.2014–31.3.2021) lahjaverotukseen. Rikostarkastajan 8.11.2022 ja 16.11.2022 antamilla päätöksillä A:n omaisuuteen on kohdistettu väliaikainen vakuustakavarikko A:n välttämiksi epäiltyjen verojen arvioidusta 1 350 000 euron määrästä. Kyseisestä summasta 1 300 000 euroa on perustunut tuloverotusta ja 50 000 euroa lahjaverotusta koskevaan rikosepäilyyn. 

Sen jälkeen, kun rikostarkastaja on 15.11.2022 tehnyt käräjäoikeudelle vaatimuksen vakuustakavarikon määräämisestä, A on 16.11.2022 asettanut ulosottomiehelle vakuuden, joka vastaa väliaikaisen vakuustakavarikon kohteena ollutta summaa (torjuntavakuus). Rikostarkastaja on tämän johdosta 17.11.2022 kumonnut väliaikaisen vakuustakavarikon. 

Käräjäoikeus on päätöksessään 21.11.2022 katsonut, että asiassa oli edellytykset määrätä ja määrännyt A:n omaisuutta vakuustakavarikkoon 1 350 000 euron määrästä. Käräjäoikeus on samalla kumonnut määräyksen sillä perusteella, että A oli asettanut riittävän torjuntavakuuden rahamäärän maksamiseksi kuitenkin todeten, että ulosottolaitoksen päätös vakuustakavarikkoa koskevan vakuuden hyväksymisestä ja varojen säilyttämisestä ulosottomiehen hallussa pysyy voimassa vakuustakavarikon kumoamisesta huolimatta. 

A on valittanut käräjäoikeuden päätöksestä hovioikeuteen ja katsonut, että asiassa ei ollut syytä epäillä hänen syyllistyneen tahalliseen veropetokseen tuloverotusta koskevalta osin, eikä vakuustakavarikolle siten ollut edellytyksiä asunnon luovutusvoiton ja siihen liittyvän 715 978,66 euron pääomatuloveron osalta. Hovioikeus on hyväksynyt valituksen ja katsonut, että A:ta ei kyseisen summan osalta ollut syytä epäillä törkeästä veropetoksesta. Hovioikeus on kumonnut ulosottolaitoksen päätöksen varojen säilyttämisestä ulosottomiehen hallussa 715 978,66 euron osalta. 

Korkeimmassa oikeudessa ratkaistava kysymys

Korkeimmassa oikeudessa on kysymys siitä, onko asiassa ollut edellytykset määrätä A:n omaisuutta vakuustakavarikkoon myös hovioikeuden päätöksessä mainitun 715 978,66 euron osalta sillä perusteella, että A:ta on tältäkin osin syytä epäillä törkeästä veropetoksesta. 

Johtopäätös

Korkein oikeus katsoo, että A:ta on myös Korkeimmassa oikeudessa käsiteltävänä olevan 715 978,66 euron osalta syytä epäillä törkeästä veropetoksesta. A ei ole kiistänyt pakkokeinolain 6 luvun 1 §:n 1 momentin mukaisen hukkaamisvaaran täyttyvän, jos takavarikon kokonaismäärä on vakuustakavarikkohakemuksessa vaaditun mukainen 1 350 000 euroa. Näin ollen vakuustakavarikon edellytykset ovat täyttyneet koko vaaditun määrän osalta. 

Lue koko ratkaisu KKO:2024:27 Suomen Laki –hakupalvelussa. 

Juridiikan sisältöpalvelut

Juridiikan parhaat sisällöt

Alma Talent Lakitieto -sisältökokonaisuutta tuottavat juridiikan parhaat asiantuntijat. Laadukas ammattikirjallisuus, keskeisten lainsäädäntömuutosten tulkinta päivittyvissä hakuteoksissa sekä pääsy ajantasaiseen lainsäädäntöön ja oikeuskäytäntöön tukevat onnistumistasi työssä. Asiantuntijatekijämme tuottavat käyttöösi myös artikkeleja ajankohtaisista aiheista.

Kirjoittaja Suomen Laki -toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää