KKO myönsi syyttäjälle valitusluvan kansanedustaja Päivi Räsäsen rikosasiassa 

19.04.2024 09:27

Kor­kein oi­keus on myön­tä­nyt syyt­tä­jäl­le va­li­tus­lu­van kii­hot­ta­mis­ta kan­san­ryh­mää vas­taan kos­ke­vas­sa ri­kos­asias­sa, jos­sa syy­tet­ty­nä on muun muas­sa kan­san­edus­ta­ja Päi­vi Rä­sä­nen.  

Syytteen kohdissa 1 ja 2 väitetään Räsäsen kirjoituksessaan solvanneen homoseksuaaleja ryhmänä seksuaalisen suuntautumisen perusteella ja toisen henkilön julkaisseen tämän kirjoituksen internetsivustoilla. Syytteen kohdassa 3 väitetään Räsäsen sosiaalisen median tileillä julkaisemassaan tekstissä solvanneen homoseksuaaleja ryhmänä seksuaalisen suuntautumisen perusteella. 

KKO:n arvioitavana ei ole syytteen kohta 4, joka koski Räsäsen lausumia eräässä radio-ohjelmassa. Syyttäjä ei ole hakenut tältä osin muutosta hovioikeuden ratkaisuun. 

Helsingin käräjäoikeus oli hylännyt syytteen kokonaisuudessaan. Helsingin hovioikeus ei muuttanut käräjäoikeuden tuomion lopputulosta.

Lähde Korkeimman oikeuden tiedote

Juridiikan sisältöpalvelut

Juridiikan parhaat sisällöt

Alma Talent Lakitieto -sisältökokonaisuutta tuottavat juridiikan parhaat asiantuntijat. Laadukas ammattikirjallisuus, keskeisten lainsäädäntömuutosten tulkinta päivittyvissä hakuteoksissa sekä pääsy ajantasaiseen lainsäädäntöön ja oikeuskäytäntöön tukevat onnistumistasi työssä. Asiantuntijatekijämme tuottavat käyttöösi myös artikkeleja ajankohtaisista aiheista.

Kirjoittaja Suomen Laki -toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää