KKO myönsi rajoitetun valitusluvan vä­hem­mis­tö­osak­kee­no­mis­ta­jil­le Ahlström-Munksjö Oyj:n osakkeiden lunastusta koskevassa asiassa 

15.04.2024 09:16

Kor­keim­mas­sa oi­keu­des­sa on ar­vioi­ta­va­na ky­sy­mys vä­hem­mis­tö­osak­kei­den lu­nas­tus­hin­nan mää­rit­tä­mi­ses­tä. 

Asia koskee vähemmistöosakkeiden lunastamista tilanteessa, jossa kantaja on saanut 24.9.2020 julkistetun Ahlström-Munksjö Oyj:n osakkeita koskeneen vapaaehtoisen ostotarjouksen perusteella haltuunsa 90,6 prosenttia yhtiön osakkeista, tarjoushinnan ollessa 17,84 euroa osakkeelta. 

Vähemmistöosakkeiden lunastamista koskeva välimiesmenettely tuli tämän jälkeen kantajan toimesta vireille 19.3.2021. Välimiesoikeus katsoi, että asiassa oli vähemmistöosakkeiden lunastushintaa määritettäessä erityiset syyt poiketa osakeyhtiölain 18 luvun 7 §:n 3 momentin mukaisesta hintaolettamasta, ja määritti osakkeen lunastushinnaksi 21,55 euroa. 

Käräjäoikeus alensi kantajan muutoksenhausta lunastushinnan 17,84 euroon katsottuaan, että asiassa oli välitystuomiossa todetut erityiset syyt poiketa tarjoushintaa koskevasta olettamasta, mutta ettei markkinahintaan liittynyt sellaisia poikkeuksellisia olosuhteita, jotka tekisivät markkinahinnasta selvästi epäluotettavan. 

Vähemmistöosakkeenomistajat vaativat KKO:ssa lunastushinnan korottamista. 

Lähde Korkeimman oikeuden tiedote

Juridiikan sisältöpalvelut

Juridiikan parhaat sisällöt

Alma Talent Lakitieto -sisältökokonaisuutta tuottavat juridiikan parhaat asiantuntijat. Laadukas ammattikirjallisuus, keskeisten lainsäädäntömuutosten tulkinta päivittyvissä hakuteoksissa sekä pääsy ajantasaiseen lainsäädäntöön ja oikeuskäytäntöön tukevat onnistumistasi työssä. Asiantuntijatekijämme tuottavat käyttöösi myös artikkeleja ajankohtaisista aiheista.

Kirjoittaja Suomen Laki -toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää