KHO purki oi­keus­mi­nis­te­riön re­kis­te­röin­ti­pää­tök­sen 

23.04.2024 10:47

Kor­kein hal­lin­to-oi­keus kat­soi an­tamassaan en­nak­ko­pää­tök­ses­sä, että Si­ni­mus­ta Lii­ke ry:n puo­lue­re­kis­te­röin­ti pe­rus­tui ereh­dyk­seen. Ylei­nen etu vaa­ti re­kis­te­röin­ti­pää­tök­sen pur­ka­mis­ta.

Sinimusta Liike ry oli hakenut 30.1.2021 oikeusministeriöltä rekisteröintiä puolueeksi. Ministeriö oli palauttanut hakemuksen kahdesti yhdistykselle korjattavaksi huomauttaen muun muassa, etteivät puolueen yleisohjelma ja säännöt saa olla ristiriidassa ihmis- ja perusoikeuksien kanssa. 

Yhdistys toimitti oikeusministeriölle korjatun yleisohjelman, minkä jälkeen ministeriö antoi yhdistykselle luvan kannatusilmoitusten keräämiseen. Kannatusilmoitusten keräämisen jälkeen ministeriö hyväksyi hakemuksen ja merkitsi yhdistyksen puolueena puoluerekisteriin 16.6.2022. Ministeriö katsoi, että puolue täytti rekisteröinnille asetetut vaatimukset. 

Oikeusministeriö haki korkeimmalta hallinto-oikeudelta päätöksensä purkamista sen jälkeen, kun Sinimusta Liike r.p. oli ministeriön pyynnöstä toimittanut ministeriölle uuden yleisohjelman. Uuteen yleisohjelmaan oli palautettu niitä kirjauksia, joita ministeriö ei ollut voinut hyväksyä. Rekisteröintipäätös oli purkuhakemuksen mukaan perustunut erehdykseen ja yleinen etu vaati sen purkamista. 

KHO totesi, että uuteen yleisohjelmaan oli sisällytetty ne kohdat, joita oikeusministeriö oli pitänyt puoluerekisteröinnin esteenä. KHO arvioi, että puolueen tavoitteet eivät olleet yhteensopivia perus- ja ihmisoikeuksien ja demokraattisten periaatteiden kanssa. Yhdistyksen sääntöjen ei siten voitu katsoa turvaavan kansanvaltaisten periaatteiden noudattamista yhdistyksen toiminnassa. KHO katsoi, että yleisohjelman muuttaminen rekisteröintivaiheessa hyväksyttävään muotoon oli tapahtunut erehdyttämistarkoituksessa. 

KHO purki rekisteröintipäätöksen, koska se perustui erehdykseen ja yleinen etu vaati päätöksen purkamista. 

Katso KHO:2024:63 Suomen Laki –hakupalvelussa. 

Lähde korkeimman hallinto-oikeuden tiedote 

Juridiikan sisältöpalvelut

Juridiikan parhaat sisällöt

Alma Talent Lakitieto -sisältökokonaisuutta tuottavat juridiikan parhaat asiantuntijat. Laadukas ammattikirjallisuus, keskeisten lainsäädäntömuutosten tulkinta päivittyvissä hakuteoksissa sekä pääsy ajantasaiseen lainsäädäntöön ja oikeuskäytäntöön tukevat onnistumistasi työssä. Asiantuntijatekijämme tuottavat käyttöösi myös artikkeleja ajankohtaisista aiheista.

Kirjoittaja Suomen Laki -toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää