KHO kumosi mark­ki­na­oi­keu­den päätöksen maa­kaa­su­mark­ki­na-asiassa 

02.04.2024 10:21

Energiavirasto oli markkinaoikeudelle tekemässään esityksessä vaatinut 79,7 miljoonan euron seuraamusmaksun määräämistä Gasum Oy:lle. Seuraamusmaksu liittyi yhtiön menettelyyn sen toteuttaessa maakaasun siirtoverkon omistukselliseen eriyttämiseen tähtäävän yritysjärjestelyn. Energiaviraston mukaan yhtiön jakautumismenettely oli toteutettu eriyttämistä koskevien velvoitteiden vastaisesti. Markkinaoikeus oli hylännyt seuraamusmaksuesityksen keskeisesti siksi, että eriyttämissäännökset eivät markkinaoikeuden mukaan koskeneet jakautumista eikä seuraamusmaksua voitu sovellettavien säännösten perusteella määrätä Gasum Oy:n jakautumisessa toteuttaman menettelyn lainvastaisuuden perusteella. Korkein hallinto-oikeus totesi tämän markkinaoikeuden päätöksen lähtökohdan virheelliseksi ja palautti seuraamusmaksuesitystä koskevan asian markkinaoikeudelle uudelleen käsiteltäväksi. 

Asiassa oli korkeimmassa hallinto-oikeudessa kysymys myös Energiaviraston aiemmin tekemistä päätöksistä, jotka koskivat Gasum Oy:n menettelyä ennen yritysjärjestelyn toteuttamista. Tältä osin korkein hallinto-oikeus ratkaisi asian loppuun asti ja totesi, toisin kuin markkinaoikeus, että Energiavirasto oli voinut katsoa Gasum Oy:n menetelleen eriyttämistä koskevien velvoitteiden vastaisesti ja velvoittaa yhtiön korjaamaan menettelynsä. 

Lue koko ratkaisu KHO:2024:49 Suomen Laki –hakupalvelussa. 

Lähde korkeimman hallinto-oikeuden tiedote 

Juridiikan sisältöpalvelut

Juridiikan parhaat sisällöt

Alma Talent Lakitieto -sisältökokonaisuutta tuottavat juridiikan parhaat asiantuntijat. Laadukas ammattikirjallisuus, keskeisten lainsäädäntömuutosten tulkinta päivittyvissä hakuteoksissa sekä pääsy ajantasaiseen lainsäädäntöön ja oikeuskäytäntöön tukevat onnistumistasi työssä. Asiantuntijatekijämme tuottavat käyttöösi myös artikkeleja ajankohtaisista aiheista.

Kirjoittaja Suomen Laki -toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää