KHO ja Saa­me­lais­kä­rä­jät järjestivät il­mas­to­sym­po­siu­min EU-maiden tuomareille

27.05.2024 14:56

Kor­kein hal­lin­to-oi­keus ja Saa­me­lais­kä­rä­jät jär­jes­ti­vät yh­teis­työs­sä il­mas­ton­muu­tos­ta, ym­pä­ris­tö­ky­sy­myk­siä ja maan­käyt­töä saa­me­lai­sa­lueil­la kä­sit­te­le­vän sym­po­siu­min EU-jä­sen­mai­den kor­keim­pien hal­lin­to­tuo­miois­tuin­ten tuo­ma­reil­le. 

Inarissa 26.5.2024 pidetyssä tilaisuudessa keskusteltiin luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen vaikutuksista saamelaisten elämään ja elinkeinoihin, saamelaisen poronhoidon maankäyttöön liittyvistä laeista ja oikeusperiaatteista sekä ilmastotoimista arktisella alueella. 

Symposiumissa puhuivat muun muassa Saamelaiskäräjien jäsen, metsäekologi Inka Musta, Lapin yliopiston saamelaistutkija, tohtori Anne-Maria Magga, saamelaisen ilmastoneuvoston jäsen, Ilmatieteen laitoksen tutkimusprofessori Hilppa Gregow ja Saksan ylimmän hallintotuomioistuimen tuomari Carsten Günther

Symposiumin vieraina oli ACA-Europen jäsentuomioistuinten presidenttejä, puheenjohtajia ja tuomareita, yhteensä noin 60. Symposium liittyy korkeimman hallinto-oikeuden kaksivuotisen ACA-Europe-puheenjohtajakauden kokousten yhteydessä järjestettäviin erillistilaisuuksiin. ACA-Europen kokoukset jatkuvat Inarissa 27–28.5.2024 pidettävällä yhdistyksen jäsenseminaarilla ja yleiskokouksella. 

Lähde korkeimman hallinto-oikeuden tiedote 

Juridiikan sisältöpalvelut

Juridiikan parhaat sisällöt

Alma Talent Lakitieto -sisältökokonaisuutta tuottavat juridiikan parhaat asiantuntijat. Laadukas ammattikirjallisuus, keskeisten lainsäädäntömuutosten tulkinta päivittyvissä hakuteoksissa sekä pääsy ajantasaiseen lainsäädäntöön ja oikeuskäytäntöön tukevat onnistumistasi työssä. Asiantuntijatekijämme tuottavat käyttöösi myös artikkeleja ajankohtaisista aiheista.

Kirjoittaja Suomen Laki -toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää