KHO: Asunto-osakeyhtiöllä ei ollut oikeudellista eikä tosiasiallista mahdollisuutta noudattaa velvoitetta va­lo­mai­nos­lait­tei­den poistamisesta  

15.05.2024 09:56

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto oli velvoittanut asunto-osakeyhtiön kiinteistön omistajana sekä huoneiston osakkeenomistajan kummallekin erikseen asetetun sakon uhalla poistamaan luvattomat valomainoslaitteet toimistokäytössä olevasta huoneistosta. Laitteet sijaitsivat huoneiston sisätiloissa. 

Korkeimmassa hallinto-oikeudessa oli ratkaistavana kysymys siitä, voitiinko velvoite ja sakon uhka kohdistaa huoneiston osakkeenomistajan ohella myös asunto-osakeyhtiöön. 

Asunto-osakeyhtiölain mukaan yhtiön hallituksen jäsenellä ja isännöitsijällä oli oikeus päästä huoneistoon huoneiston kunnon ja hoidon valvomista tai kunnossapito- tai muutostyötä tai niiden valvomista varten. Korkein hallinto-oikeus katsoi, toisin kuin hallinto-oikeus, ettei huoneistoon pääsy mainituilla perusteilla oikeuttanut yhtiön edustajia poistamaan huoneistosta siellä sijaitsevia maankäyttö- ja rakennuslain mukaan luvattomia laitteita. Asunto-osakeyhtiölain mukaiset perusteet osakkaan hallitseman huoneiston haltuunottoon eivät nekään sisältäneet säännöksiä, jotka antaisivat yhtiön hallitukselle mahdollisuuden ottaa osakkaan huoneisto yhtiön haltuun yhtiölle ja osakkaalle erikseen asetetun tämäntyyppisen velvoitteen täytäntöön panemiseksi. Korkein hallinto-oikeus katsoi näin ollen, ettei yhtiöllä ollut oikeudellista eikä tosiasiallista mahdollisuutta noudattaa velvoitetta poistaa valomainoslaitteita osakkaan hallitseman huoneiston sisätiloista vastaavalla tavalla kuin osakas oli velvoitettu menettelemään. Velvoitetta ei siten ollut voitu asettaa yhtiölle. 

Hallinto-oikeuden ja kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston päätökset kumottiin asunto-osakeyhtiötä koskevilta osin. 

Lue koko ratkaisu KHO:2024:74 Suomen Laki –hakupalvelussa. 

Juridiikan sisältöpalvelut

Juridiikan parhaat sisällöt

Alma Talent Lakitieto -sisältökokonaisuutta tuottavat juridiikan parhaat asiantuntijat. Laadukas ammattikirjallisuus, keskeisten lainsäädäntömuutosten tulkinta päivittyvissä hakuteoksissa sekä pääsy ajantasaiseen lainsäädäntöön ja oikeuskäytäntöön tukevat onnistumistasi työssä. Asiantuntijatekijämme tuottavat käyttöösi myös artikkeleja ajankohtaisista aiheista.

Kirjoittaja Suomen Laki -toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää