KHO arvioi osakeomistusten käyt­tö­omai­suus­luon­net­ta kolmessa vuo­si­kir­ja­pää­tök­ses­sä 

26.03.2024 10:55

Kor­kein hal­lin­to-oi­keus on an­ta­nut pää­tök­sen­sä yh­teen­sä yh­dek­sään va­li­tus­lu­pa­ha­ke­muk­seen, jot­ka kos­ki­vat sitä, ovat­ko osa­keyh­tiön omis­ta­mat osak­keet ve­ro­va­paas­ti luo­vu­tet­ta­via käyt­tö­omai­suus­osak­kei­ta. 

Elinkeinotulon verottamisesta annetun lain mukaan osakeyhtiön luovuttamista käyttöomaisuusosakkeista saama luovutushinta voi olla yhtiön verovapaata tuloa, jos tietyt laissa säädetyt edellytykset täyttyvät. Korkeimman hallinto-oikeuden tänään ratkaisemissa asioissa oli kyse siitä, olivatko osakkeet laissa tarkoitettuja käyttöomaisuusosakkeita. 

Ratkaisuissa KHO 2024:41 ja KHO 2024:43 korkein hallinto-oikeus katsoi, että osakkeet kuuluivat luovuttajayhtiön käyttöomaisuuteen. Ratkaisussa KHO 2024:42 korkein hallinto-oikeus sen sijaan katsoi, että osakkeet olivat käyttöomaisuuden sijaan yhtiön muuta omaisuutta, eikä osakkeista saatava luovutushinta ollut siten yhtiölle verovapaata tuloa. 

Kuudessa muussa ratkaistussa asiassa korkein hallinto-oikeus hylkäsi valituslupahakemukset. 

Lähde korkeimman hallinto-oikeuden tiedote 

Juridiikan sisältöpalvelut

Juridiikan parhaat sisällöt

Alma Talent Lakitieto -sisältökokonaisuutta tuottavat juridiikan parhaat asiantuntijat. Laadukas ammattikirjallisuus, keskeisten lainsäädäntömuutosten tulkinta päivittyvissä hakuteoksissa sekä pääsy ajantasaiseen lainsäädäntöön ja oikeuskäytäntöön tukevat onnistumistasi työssä. Asiantuntijatekijämme tuottavat käyttöösi myös artikkeleja ajankohtaisista aiheista.

Kirjoittaja Suomen Laki -toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää