Raksan Laki -podcast
Raksan Laki -podcastin asiantuntijat Karri Kivioja ja Matti Tyynysniemi

Karri Kivioja Raksan Laki -podcastissa: Rakennusalalla aikatauluihin suhtaudutaan so­pi­mus­vai­hees­sa liian kevyesti

26.05.2023 10:39

Rakennushankkeen onnistuminen perustuu kolmeen keskeiseen kivijalkaan: aikaan, rahaan ja laatuun. Jostain syystä aikaan kiinnitetään usein vain vähän huomiota, kun urakkasopimuksia laaditaan. Saattaa olla, että urakkasopimuksessa sovitaan vain aloitusajankohdasta ja valmistumisajasta. Hankkeen onnistumisen kannalta olennaisia asioita jätetään myöhemmän sopimisen ja aikatauluttamisen varaan.

Kuitenkin huolellinen urakoitsija tekee tarjousvaiheessa itselleen ainakin pääpiirteittäisen työaikataulun, jolla se tarkastaa tarjouspyynnössä esitetyn aikataulun toteutuskelpoisuuden. Mikäli tämä alustava työaikataulu käytäisiin tarjousvaiheessa yhteisesti läpi ja liitettäisiin (mahdollisesti yhdessä kehitettynä) urakkasopimukseen, monelta erimielisyydeltä saatettaisiin välttyä.

Yleisimmin aikatauluihin liittyviä erimielisyyksiä aiheuttavat väitteet urakoitsijan töiden viivästymisestä, tilaajan myötävaikutusvelvollisuuden laiminlyönnistä sekä lisä- ja muutostöiden aikatauluvaikutuksesta.

YSE 1998 -systematiikan mukaan meillä oletetaan, että rakennustyön viivästyminen valmistumisajankohdastaan johtuu urakoitsijasta. Välttyäkseen vastuulta urakoitsijan tulee osata vaatia lisäaikaa oikea-aikaisesti ja pystyä osoittamaan, että viivästys ei ole johtunut sen vastuupiirissä olevista syistä.

Urakoitsijan vastuulla oleva viivästys

Mikäli kysymys on urakoitsijan vastuulle kuuluvasta viivästyksestä, urakoitsijan YSE 1998 18 §:ään perustuva viivästysvastuu rajoittuu nykyisen tulkinnan mukaan viivästyssakkoon, ellei kysymys ole tahallisesta tai törkeän huolimattomasta menettelystä. Tämä tulkintalinja on vahvistettu muun muassa Helsingin hovioikeuden tuomiossa…

Haluatko lukea jutun loppuun?

Lataa koko artikkeli luettavaksesi osoitteessa almatalent.fi/raksanlaki.

Raksan Laki on podcast-sarja rakennusalan juridiikasta - uusi jakso joka viikko! Sarja on liki välttämätöntä kuunneltavaa kaikille rakentamisen parissa työskenteleville. Jaksoissa tavataan monipuolisesti alan asiantuntijoita, syvennytään oikeuskäytäntöön ja pohditaan eri tavoin, mitä alan oikeudelliset kysymykset tarkoittavat työmaan arjessa. Vakioääninä Karri Kivioja ja Matti Tyynysniemi. Podcastin lisäksi saat ladattavat lisämateriaalit jaksojen teemoista.

”Raksan Lain tavoitteena on antaa eri tavoin rakentamisen kanssa työskenteleville ihmisille helposti lähestyttävä tapa seurata alan vilkasta juridista keskustelua ja pysyä käytännön vaikutuksista ajan tasalla.”

Kirjoittaja Karri Kivioja

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää