Huhtikuussa 2024 voimaan tulevaa lainsäädäntöä

27.03.2024 17:09

Suomen Laki -toimituksen keräämiä tietoja uusista säädöksistä ja säädösmuutoksista, jotka tulevat voimaan huhtikuussa 2024.

Huhtikuussa tulevat voimaan muun muassa seuraavat säädökset ja säädösmuutokset. Tätä listausta varten Suomen Säädöskokoelmaa on seurattu numeroon 138/2024 , joka on ilmestynyt 27.3.2024.

 • VNA ilmailulta rajoitetuista alueista on muutettu VNA:lla 1100/2023.
 • Uusi VvMA positiivisesta luottotietorekisteristä annettavien suoritteiden maksullisuudesta vuonna 2024 1108/2023.
 • L yleisestä asumistuesta on muutettu L:lla 1241/2023.
 • L toimeentulotuesta on muutettu L:lla 1242/2023.
 • L työttömyysetuuksien rahoituksesta on muutettu L:lla 1302/2023.
 • Työttömyyskassalaki on muutettu L:lla 1304/2023.
 • Mielenterveyslaki on muutettu L:lla 15/2024.
 • Hallinto-oikeuslaki on muutettu L:lla 16/2024.
 • Uusi SosTMA sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutuksesta 57/2024.
 • A oman asunnon hankintaan myönnettävien lainojen korkotuesta on muutettu VNA:lla 65/2024.
 • Tullin työjärjestys on korvattu Tullin työjärjestyksellä  75/2024.
 • VNA Verohallinnon yksiköistä on muutettu VNA:lla 83/2024.
 • SosTMA mielenterveyslain mukaista tahdosta riippumatonta hoitoa koskevien lomakkeiden kaavoista ja potilaan itsemääräämisoikeuden rajoittamisen valvonnasta on muutettu SosTMA:lla 102/2024.
 • VNA liikenne- ja viestintäministeriöstä on muutettu VNA:lla 105/2024.
 • Liikenne- ja viestintäministeriön työjärjestys on muutettu LiikMA:lla 106/2024.
 • VH:n työjärjestys on korvattu Verohallinnon työjärjestyksellä 109/2024.
 • Uusi VNA syöpäsairauden vaaraa aiheuttavista, perimää vaurioittavista ja lisääntymiselle vaarallisista tekijöistä työssä 113/2024.
 • VNA kaupunkien vesien hallintaa ja niiden haitallisten aineiden vähentämistä koskeviin hankkeisiin vuosina 2020–2025 myönnettävästä valtionavustuksesta on muutettu VNA:lla 114/2024.
 • L positiivisesta luottotietorekisteristä on muutettu L:lla 116/2024.
 • L syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien rekisteristä on muutettu L:lla 117/2024.
 • Sotilasvammalaki on muutettu L:lla 118/2024.
 • L rikostorjunnasta Tullissa on muutettu L:lla 120/2024.
 • TEMA Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista on muutettu TEMA:lla 123/2024.
 • Ampuma-aselaki on muutettu L:lla 126/2024.
 • L valtion vahingonkorvaustoiminnasta on muutettu L:lla 127/2024.
 • Autoverolaki on muutettu L:lla 128/2024.
 • L eläinlääkärinammatin harjoittamisesta on muutettu L:lla 129/2024.
 • Ajokorttilaki on muutettu L:lla 130/2024.
 • L liikenteen palveluista on muutettu L:lla 131/2024.
 • Ajoneuvolaki on muutettu L:lla 132/2024.
 • L terveydenhuollon ammattihenkilöistä on muutettu L:lla 133/2024.
 • L taisteluvälineiden siviilihenkilöille aiheuttamien tapaturmien korvaamisesta on muutettu L:lla 134/2024.
 • Korkeimman hallinto-oikeuden työjärjestys on korvattu Korkeimman hallinto-oikeuden työjärjestyksellä 136/2024.
 • SosTMA työntekijän eläkelain mukaisen työnantajakohtaisen vakuutuskannan luovuttamisessa siirrettävästä vakavaraisuuspääomasta on korvattu SosTMA:lla 137/2024.
Juridiikan sisältöpalvelut

Juridiikan parhaat sisällöt

Alma Talent Lakitieto -sisältökokonaisuutta tuottavat juridiikan parhaat asiantuntijat. Laadukas ammattikirjallisuus, keskeisten lainsäädäntömuutosten tulkinta päivittyvissä hakuteoksissa sekä pääsy ajantasaiseen lainsäädäntöön ja oikeuskäytäntöön tukevat onnistumistasi työssä. Asiantuntijatekijämme tuottavat käyttöösi myös artikkeleja ajankohtaisista aiheista.

Kirjoittaja Suomen Laki -toimitus

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää