Visa Myllyntaus ja Miikka Huhta ovat kirjoittaneet yhdessä kaksi kirjaa. Esikoiskirja Työnantajabrändi ja työntekijäkokemus oli finalistina Suomen Ekonomien bisneskirjakilpailussa vuonna 2023.
Visa Myllyntaus ja Miikka Huhta ovat kirjoittaneet yhdessä kaksi kirjaa. Esikoiskirja Työnantajabrändi ja työntekijäkokemus oli finalistina Suomen Ekonomien bisneskirjakilpailussa vuonna 2023.

Työpaikan mo­ni­muo­toi­suu­des­ta kannattaa kiinnostua!

02.02.2024 12:16

Monimuotoisuuden avulla rakennetaan menestyvä organisaatio, jossa jokainen työntekijä voi loistaa.

Monimuotoisuustyö on avain yhdenvertaiseen, oikeudenmukaiseen ja toimivaan työelämään. Aihe koskettaa jokaista, sillä me kaikki haluamme kuulua joukkoon.

On kolme syytä panostaa monimuotoisuuteen: se on pakko, se on oikein ja siitä voidaan saada liiketoiminnallista hyötyä. Parhaimmillaan monimuotoisuus tarkoittaa enemmän innovaatioita, työntekijöiden parempaa hyvinvointia, lisääntynyttä asiakasymmärrystä, korkeampaa tehokkuutta ja uudenlaista vetovoimaisuutta työnantajana.

Monimuotoisuustyöhön tarttuminen ja siihen liittyviin keskusteluihin osallistuminen saattaa kuitenkin olla haastavaa monista syistä. Ensimmäinen haaste on itsetuntemus ja empatia. Meidän on vaikeaa tunnistaa oman ajattelumme ja toimintamme sokeita pisteitä. Omien ennakkoluulojen ja ajattelun vinoumien ymmärtäminen vaatii paljon.

Itsetuntemuksen lisäksi tarvitaan halua ja kykyä asettua muiden asemaan ja tunnistaa heidän mahdollisesti hyvinkin erilaiset näkökulmansa ja tarpeensa. Monenlaisten ihmisten monenlaisten näkökulmien ja odotusten ymmärtäminen on hankalaa ja työlästä. Toisaalta vaikka ymmärrystä olisi, ei siltikään moni halua tai osaa toimia toisen toivomalla tavalla. Voi olla vaikeaa kohdata monimuotoisuustarinoita, joissa paljastuu suomalaistenkin mokaavan, olevan rasistisia, toimivan epäasiallisesti tai olevan esimerkiksi kiusaajia.

On tärkeää, että jätämme puolustusasemat taakse ja hyväksymme puutteellisuutemme, jotta voimme lähteä hakemaan oppia ja parantamaan tekemistämme. Kaikkiin yllättäviin tilanteisiin ei tarvitse olla ratkaisua valmiina. Toimenpidevaihtoehtoja voidaan hahmotella yhdessä asian esille tuoneen sekä koko työyhteisön kanssa. Vastausten pohtimiseen on hyvä ottaa mukaan kaikki, joita asia koskee.

Millaista mo­ni­muo­toi­suus­työn voi olla?

Haastattelimme vuoden 2023 aikana 49 suomalaista asiantuntijaa ja kävimme läpi lähes 400 lähdettä. Koostimme Monimuotoisuus työelämässä -kirjaamme kattavasti syitä ja keinoja lisätä työntekijöiden monimuotoisuutta sekä panostaa organisaation inklusiivisuuteen ja yhdenvertaisuuteen. Konkreettista apua organisaatioiden kehittäjille tarjoavat esimerkkien kera kuvatut sata käytännön toimenpidettä. Tarkoituksena on, että kukin organisaatio valitsee ne toimenpiteet, jotka soveltuvat sen tilanteeseen parhaiten. Suurin osa kirjan keinovalikoimasta sopii organisaatiolle kuin organisaatiolle koosta tai toimialasta riippumatta.

Mielestämme kuitenkin kaikilla työpaikoilla pitäisi vähintään tarttua seuraaviin toimenpiteisiin:

  • Linkitä monimuotoisuustyö yrityksen tärkeisiin ohjenuoriin – strategiaan, missioon ja arvoihin.
  • Selvitä, miten monimuotoisuus voi hyödyttää liiketoiminnan tavoitteita, ja laadi vetoava perustelu investoinnille.
  • Edellytä johdon ja esihenkilöiden sitoutumista monimuotoisuustyöhön.
  • Aseta selkeät tavoitteet henkilöstön monimuotoisuuden lisäämiselle sekä inklusiivisuuden ja yhdenvertaisuuden parantamiseksi.
  • Kerrytä suurempaa muutosta vähitellen.

On hyvä muistaa, että suuri valta tuo suuren vastuun ja että asiat eivät muutu ennen kuin enemmistö tarttuu toimeen. Monimuotoisen työyhteisön kehittäminen ja johtaminen ei ole helppoa. Erilaisia näkökulmia piisaa ja avoimia kysymyksiä riittää. Onkin parasta omaksua oppija-asenne ja perehtyä aiheeseen syvemmin, sen jälkeen vähitellen mutta rohkeasti tekemään tekoja. Mokaamista itse kullakin on varmasti edessä. Silloin on syytä pahoitella, korjata tilanne, ottaa opiksi ja jatkaa työtä tärkeän asian puolesta.

**

Miikka Huhta on organisaation vetovoimaan keskittynyt konsultti, kirjailija ja kouluttaja. Hän on työskennellyt vuodesta 2016 lähtien konsulttina Universumilla ja Milttonilla auttaen satoja organisaatiota työntekijäkokemukseen ja työnantajakuvaan liittyvissä haasteissa. Visa Myllyntaus on kokenut HR-ammattilainen, tietokirjailija ja kouluttaja. Visa on työskennellyt pitkään monipuolisissa HR-tehtävissä muun muassa K-ryhmässä sekä Lassila & Tikanojalla.

Monimuotoisuus on 2020-luvun tärkein johtamisilmiö

Jos työpaikalla odotetaan työntekijältä sataprosenttista suoritusta, on kohtuullista, että hän voi myös tulla sataprosenttisesti itsenään töihin. Tämä ensimmäinen suomenkielinen bisneskirja monimuotoisuudesta antaa käytännön neuvoja, esimerkkejä ja toimenpide-ehdotuksia. Kehittämistyötä helpottavien viitekehysten ja työkalujen lisäksi kirjassa on panostettu kattavaan teoriaosioon.

Kirjoittaja Miikka Huhta ja Visa Myllyntaus

Aiheeseen liittyvää