Kuva: Federico Giampieri (Unsplash)
Kuva: Federico Giampieri (Unsplash)

Työntekijän sairastuminen vuosiloman aikana

03.07.2024 08:26

Työntekijä sairastuu vuosiloman aikana. Miltä osin loma on siirrettävä ja miten on toimittava?

Oikeus loman siirtämiseen

Jos työntekijä sairastuu vuosiloman tai sen osan aikana (synnytyksestä, sairaudesta tai tapaturmasta johtuva työkyvyttömyys), työntekijällä on oikeus pyynnöstään saada siirretyksi vuosilomaan sisältyvät kuusi lomapäivää ylittävät työkyvyttömyyspäivät. Edellä tarkoitetut omavastuupäivät eivät saa vähentää työntekijän oikeutta neljän viikon vuosilomaan.

Kuuden päivän omavastuu

Jos työntekijällä on lomaa enemmän kuin neljä viikkoa, noudatetaan kuuden päivän omavastuuta viiden viikon ja sitä pidempään vuosilomaan. Oikeutta vuosiloman siirtämiseen sovelletaan myös muihin kuin lakisääteisiin vuosilomiin.

Loman siirto-oikeutta ei ole

Oikeutta loman siirtämiseen ei ole silloin, kun työntekijä on aiheuttanut työkyvyttömyytensä tahallaan tai törkeällä huolimattomuudella.

Lääkärintodistus

Työntekijän on viivytyksettä pyydettävä työnantajalta vuosiloman siirtoa sekä työnantajan pyynnöstä esitettävä luotettava selvitys työkyvyttömyydestään. Jälkikäteen ei loman siirtoa voi vaatia, jos edellä mainittu selvitys on jäänyt tekemättä.

Työkyvyttömyyden vuoksi siirretyn vuosiloman ajankohta

Sairauden vuoksi siirretty kesäloma on annettava lomakaudella ja talviloma ennen seuraavan lomakauden alkua. Jos loman antaminen tällä tavalla ei ole mahdollista, loma on annettava lomakautta seuraavan kalenterivuoden lomakauden aikana, viimeistään kuitenkin kyseisen kalenterivuoden päättymiseen mennessä. Jos loman antaminen ei työkyvyttömyyden jatkumisen vuoksi ole edellä tarkoitetuin tavoinkaan mahdollista, saamatta jäänyt loma korvataan vuosilomalain mukaisella lomakorvauksella.

Työnantajan on ilmoitettava siirretyn loman ajankohta kahta viikkoa tai, jos tämä ei ole mahdollista, viimeistään viikkoa ennen loman alkamista.

**

Varatuomari Harri Hietala (sopla.fi) on osallistunut monipuolisesti työehtosopimusneuvotteluihin, neuvontaan, asianajoon ja työlakien valmisteluun sekä niiden noudattamisen valvontaan. Hietala on kirjoittanut lukuisia työlainsäädäntöä käsitteleviä teoksia. Asianajaja, varatuomari, opetusneuvos Keijo Kaivanto on päivittäin tekemisissä haastavien työoikeudellisten kysymysten kanssa ja kirjoittanut useita työoikeutta käsitteleviä kirjoja yli 35 vuoden ajan.

Juridiikan sisältöpalvelut

Juridiikan parhaat sisällöt

Alma Talent Lakitieto -sisältökokonaisuutta tuottavat juridiikan parhaat asiantuntijat. Laadukas ammattikirjallisuus, keskeisten lainsäädäntömuutosten tulkinta päivittyvissä hakuteoksissa sekä pääsy ajantasaiseen lainsäädäntöön ja oikeuskäytäntöön tukevat onnistumistasi työssä. Asiantuntijatekijämme tuottavat käyttöösi myös artikkeleja ajankohtaisista aiheista.

Kirjoittaja Harri Hietala ja Keijo Kaivanto

Aiheeseen liittyvää