Kari Alhola

Tilitoimistot ratkaisevat nyt itse menestyksensä – kokenut yrityskonsultti kannustaa kirjanpitäjiä vastaamaan asiakkaiden haasteisiin

17.04.2023 11:19

Kokenut taloushallinnon ja verotuksen asiantuntija Kari Alhola sanoo, että tilitoimistoala on murrosvaiheessa, kun etenevä automaatio muuttaa työtehtäviä ja samanaikaisesti asiakkaiden tarve asiantuntijapalveluille kasvaa. Alhola lisää, että tilitoimistot ja niiden kirjanpitäjät ovat ehkä valmiimpia kohtaamaan haasteet kuin tietävätkään. Yrityskonsulttina hän tekee alan ammattilaisten kanssa töitä päivittäin.

”Suomalaisten kirjanpitäjien osaamisen taso on erittäin korkea. Lähtökohta erityisosaamisen kehittämiseen on hyvä. Kirjanpitäjät voivat ottaa vastuulleen tehtäviä, joiden ennen katsottiin kuuluvan konsulteille.”

Muista toimialoista tilitoimistot erottuvat Alholan mukaan niiden tehtävien tieto- ja säädösperusteisuudella. Kehittämällä tiedonhakua, hakuteosten käyttöä ja siten olennaisen ja laadukkaan tiedon hallinnan osuutta omassa työssä, kirjanpitäjillä on mahdollisuus murtautua nykyisten vastuualueidensa ulkopuolelle.

Uusi rooli ru­tii­ni­teh­tä­vien tilalle

Juuri nyt tilitoimistoalalla on ratkaisun paikka. Alhola kuvailee, että tilitoimistotyöllä on äärettömän suuri tehokkuusvaatimus ja rutiinitehtävien automatisaatio yleistyy nopeasti. Millä keinoin tilitoimistot ja kirjanpitäjät sopeutuvat tilanteeseen ja pitävät kiinni markkina-asemastaan? Alholan mukaan vahvistamalla rooliaan neuvonantajina, jotka ohjaavat asiakkaita toimimaan oikein.

Kirjanpitäjien täytyy tulla ulos takahuoneesta ja asettua asiakaspalvelumoodiin. Tämä on mahdollista lisäämällä osaamista, joka perustuu ajantasaiseen ja kommentoituun tietoon.”

”Tietysti on mahdollista, ettei tämäntyyppiseen tiedon hallintaan anneta organisaatiossa aikaa. Tällaiset tilitoimistot tulevat putoamaan pelistä ennemmin tai myöhemmin.”

Alhola on itse pitkäaikainen ja tottunut sisältöpalveluiden käyttäjä. Alman Taloushallinto- ja verotieto -sisältökokonaisuus sisältää kaiken tilitoimistoammattilaisen tarvitseman kirjallisuuden verkossa sekä ajantasaiset hakuteokset. Alhola ohjaa usein verkostonsa tilitoimistoammattilaisia tutustumaan näihin sisältöihin.

”Sisällöistä löytyy perustelut asiakkaille tehtäviin esityksiin ja kirjanpitäjä muuttuu neuvonantajaksi, joka on juuri antanut lisäarvoa asiakkaalle. Kun keskustelussa tulee ilmi ratkaistava asia, aina voi sanoa, että minäpä selvitän tämän, ja tieto löytyy helposti ja nopeasti tehokkaan hakutoiminnon avulla.”

Uusi työtapa vahvistaa markkina-asemaa

Alhola korostaa, ettei tällainen toimintamalli ole irrallinen osa työtä, vaan siitä rakentuu helposti käytettävien sisältöpalveluiden myötä uusi tapa työskennellä. Kirjanpitäjien työarki on täynnä ärsykkeitä, kuten kysymyksiä, puheluita ja uuden tiedon virtaa. Alhola pitää tilitoimistoasiakkaiden esittämiä ongelmia erityisenä mahdollisuutena kasvaa asiantuntijana.

Säädöspohjaisen alan ratkaisut löytyvät teoksista, joissa parhaat asiantuntijat ovat pohtineet, selvittäneet ja ehdottaneet ratkaisumalleja."

"Teosten ottaminen osaksi työarkea auttaa vastaamaan asiakkaiden uusiin tarpeisiin ja samalla vahvistaa omaa asemaa kiristyvän kilpailun keskellä.”

Alma Talent Talous- ja verotieto

Taloushallinnon ja verotuksen parhaat sisällöt alan ammattilaisille

Alma Taloushallinto- ja verotieto -sisältökokonaisuutta tuottavat alan parhaat asiantuntijat. Laadukas ammattikirjallisuus, keskeisten lainsäädäntömuutosten tulkinta päivittyvissä hakuteoksissa sekä pääsy ajantasaiseen lainsäädäntöön ja oikeuskäytäntöön tukevat onnistumistasi työssä. Asiantuntijatekijämme tuottavat käyttöösi myös artikkeleja ajankohtaisista aiheista.

Kirjoittaja Juha-Pekka Honkanen

Aiheeseen liittyvää