Menestys on oppimismatka, joka vaatii uskallusta kokeilla jotain uutta yhdessä

24.10.2022 12:24

Kiilto on menestynyt panostamalla uuden oppimiseen sekä kestävän liiketoiminnan rakentamiseen ja kehittämiseen. Yritys on sijoittunut yli kymmenen vuoden aikana Kauppalehden Menestyjä-listauksessa menestyneimpien suomalaisten yritysten joukkoon ja on näin saavuttanut 11 vuoden Kestomenestyjän statuksen, johon yltää vain reilusti alle prosentti suomalaisista osakeyhtiöistä.   

Kiilto on kasvava perheyritys, jolla on yli satavuotinen historia. Startup-henkeä on vaalittu jo vuodesta 1919, jolloin yrityksen tarina alkoi Tampereen Pispalassa pienessä hiusvesi- ja kenkäplankkitehtaassa. Tänä päivänä Kiilto kehittää, valmistaa ja myy kemianteollisuuden ratkaisuja neljällä eri liiketoiminta-alueella 11 maassa yli 1000 innovatiivisen työntekijän voimin.

Kiillon ydinosaamiseen kuuluu rakentaminen, teollisuuden liimat ja palonesto, ammattihygienia sekä puhtauden, hygienian ja hyvinvoinnin kuluttajatuotteet.

”Olemme ylpeitä omasta tutkimus-, tuotekehitys- ja innovaatiotyöstämme, joka luo perustan ketterälle ja tiiviille yhteistyölle asiakkaidemme kanssa. Toimintaamme ohjaa vahva sitoutuminen tulevaisuuteen sekä pyrkimys olla alamme ympäristöjohtaja ja asiantunteva kumppani asiakkaillemme”, kertoo Kiilto Family Oy:n toimitusjohtaja Arto Raivio.

Uuden oppiminen on edellytys menestykselle

Raivio näkee menestyksen monitasoisena mittarina. Kokonaisuutena se on yhdistelmä innostavaa yrityskulttuuria, kestävän liiketoiminnan rakentamista ja ketteryyttä uusiutua asiakkaiden tarpeiden sekä työelämän muuttuessa. 

”Asetamme Kiillossa tavoitteita, jotka rakentavat tulevaisuutta pitkällä aikavälillä, ja visiomme onkin vuodessa 2080. Tie tulevaisuuteen rakennetaan kuitenkin pienemmistä välietapeista, jolloin uusille ideoille jää tarpeeksi tilaa”, Raivio kuvaa.

Raivio korostaa, että menestys ei ole itseisarvo vaan väline ja työkalu tehdä asiat jatkossa vielä paremmin.

”Menestystä syntyy vain, jos uskaltaa kokeilla jotain uutta yhdessä, sillä oppiminen on sen edellytys. Jokaisen työntekijän tulee saada kokea, että hänellä on aidosti mahdollisuus vaikuttaa”, sanoo Raivio.

Liiketoiminnan jatkuvan kehittämisen luoma kasvu ja menestys tuovat taloudellista vakautta, joka rakentaa pohjan organisaation kokonaisvaltaiselle menestystarinalle. Esimerkiksi henkilöstön hyvinvointi, koulutus ja osaamiseen panostaminen sekä uusi liiketoiminta ja yritysostot ovat polkuja, joista jokainen vie kohti menestystä. Pienin askelin tai kerralla pitkälle eteenpäin loikaten.  

”Pitää muistaa, että menestys on oppimismatka, jonka mittaaminen antaa tietoa siitä, millaiset ratkaisut, tuotteet tai prosessit ovat toimineet missäkin hetkessä. Taloudellinen menestys mahdollistaa kasvun ja kehittymisen, niin yrityksen kuin yksilön tasolla”, Raivio tuumaa.

Selkeä suunta on avain jatkuvaan menestykseen

Jatkuvan menestyksen takaamiseksi tärkeintä on ymmärtää, minne ollaan menossa ja miksi, niin pitkällä kuin lyhyellä aikavälillä. Kun suunta on selvä, voidaan siihen tarvittaessa tehdä perusteltuja muutoksia ketterästi ja nopeasti. Tulevaisuuden näkymiä tarkastellessa keskiössä on innovointi ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien etsiminen.

”Esimerkiksi Kiilto Ventures -konseptin avulla pyrimme rakentamaan parempaa tulevaisuutta yhdessä. Sen tavoitteena on löytää, kehittää ja skaalata uusia innovaatioita ydinliiketoiminnan rajojen ulkopuolelle luomalla ja tekemällä yhteistyötä startupien kanssa. Olemme erityisen kiinnostuneita löytämään kestäviä ratkaisuja, jotka parantavat nykyisiä menetelmiä tai korvaavat ne, ja auttavat meitä rakentamaan valoisamman tulevaisuuden kaikille”, kertoo Raivio.

Raivio uskoo myös yrityksen lupauksen ympäristölle lujittavan menestystä tulevaisuudessa entisestään. Ympäristö koskettaa meitä kaikkia ja siihen panostaminen on tulevaisuuden toimintaedellytys kaikilla aloilla.

”Kiillon kulttuuriin kuuluu katsoa ennen kaikkea eteenpäin, niin tässäkin. Yhdessä henkilöstömme kanssa pohdimme, ideoimme ja innovoimme sitä, miten pysymme menestyksen polulla myös tulevina vuosina”, Raivio toteaa.

Menestyjä-sertifikaatti luo uskottavuutta eri markkinoilla

Menestyjä-sertifikaatin Raivio kokee luovan uskottavuutta ja vahvistavat yrityksen asemaa sekä Suomessa että kansainvälisesti. 

”Menestyksen mittaaminen asettaa sen laajempaan viitekehykseen. Aikajänne mahdollistaa vertailtavuuden eri vuosien välillä ja tekee parhaassa tapauksessa jatkuvan parantamisen näkyväksi. Sertifikaatti on viesti tästä”, sanoo Raivio ja jatkaa

”Sertifikaatti on meille viestinnän väline erityisesti niillä markkina-alueilla, jotka eivät vielä tunne meitä kovin hyvin. Lisäksi Menestyjä-paketti auttaa meitä reflektoimaan toimintaamme ja valintojamme.”

Lue lisää Kauppalehden Menestyjä-sertifikaatista

Aiheeseen liittyvää