Kun ver­kos­toi­tu­mi­nen muuttui elintärkeäksi

06.06.2024 16:08

Miksi verkostoitumisesta puhutaan nykyisin niin paljon? Verkostot ovat olleet osa työ- ja muuta elämää vuosisatojen ajan, ilmiö on ollut olemassa jo kauan ennen varsinaisen käsitteen syntymistä. Mikä on tehnyt niistä niin tärkeitä, että ne tänä päivänä nousevat esiin jatkuvasti niin mediassa, verkkokursseilla kuin tapahtumissakin?

Vastaus on itse työelämässä, joka on muuttunut viime vuosikymmenten aikana merkittävästi. Verkostoitumisesta on tullut osa työntekoa, työssä kehittymistä ja työssä jaksamista. Finland Young Professionals -verkoston tekemän tutkimuksen mukaan 93 %* pitää verkostoitumista tämän päivän työelämässä joko merkittävänä tai erittäin merkittävänä.

On sanomattakin selvää, että työelämä on muuttunut jättiharppauksin. Vielä puoli vuosisataa sitten oleellista oli hankkia koulutus, jonka turvin ensimmäinen työpaikka saatiin, ja työuralle tuli suunta aina eläkeikään asti. Tärkeät valinnat tehtiin yhden ainoan kerran niin uran, perheen kuin muidenkin osa-alueiden kohdalta ja yleistäen todettuna niissä pysyttiin, pidettiin niistä tai ei.

Tämän päivän työuraa kuvastavat entisajan stabiilisuuden ja hitaan kehityksen sijaan nopeat muutokset. Kuten Herakleitoksen tunnettu periaate toteaa, ainoa varmuudella pysyvä asia on jatkuva muutos. Digitalisaation, teknologian ja tekoälyn nopea kehitys, globalisaation vaikutukset ilmastonmuutoksen tuomat kestävyyden paineet, väestön ikääntyminen ja työnteon monimuotoistuminen muuttavat maailmaa valtavalla vauhdilla.

Työelämään ja urakuvioihin nämä muutokset vaikuttavat suuresti. Viime vuosikymmeninä tutuksi ovat tulleet monet uudet trendit. On lukuisia vaihtoehtoja, joista valita ja puolessa välin elämää on mahdollista vaihtaa koko elämä aivan toisenlaiseksi. Tämä luonnollisesti tuo valtavasti mahdollisuuksia, mutta myös painetta ja epävarmuutta. On tärkeää pysyä kehityksessä mukana ja päivittää jatkuvasti osaamistaan. Mahdollisuuksien ja vaihtoehtojen karttuessa on entistä tärkeämpää keskittyä olennaiseen.

Yhteisöllisyys on paras valttikorttimme

Mikä on siis tulevaisuuden menestysresepti, jos koulutus, työhistoria ja asema eivät ole enää ainoita ratkaisevia asioita, joihin voi yksilönä vaikuttaa pärjätäkseen ja saavuttaakseen itsensä näköisen työuran? Vastaus tähän on inhimillisyys ja yhteistyö.

Teknologian edetessä omiin sfääreihinsä on ainoa vahvuutemme juuri ihmisyys. Tiedämme konetta paremmin, kuinka olla ihminen, kuinka olla toiselle tukena ja mitä kaikkea voimmekaan saavuttaa, kun yhdistämme voimamme. Tätä kaikkea on myös verkostoituminen.

*130 vastaajaa FYP-verkostosta, tutkimus tehty keväällä 2023

Artikkeli on muokattu katkelma (s. 19–22) Laura Lindsbergin maaliskuussa 2024 ilmestyneestä kirjasta Verkostoitumisen taito.

Kirjoittaja Laura Lindsberg

Aiheeseen liittyvää