Alman palvelut tarjoavat pankeille vastuullisten lainapäätösten tueksi tarvittavan tiedon

29.11.2023 08:56

Kestävän taloudellisen toiminnan luokittelujärjestelmä – EU-taksonomia – on vastuullisuustyökalu, joka helpottaa ja kannustaa yrityksiä hiilineutraaliustavoitteisiin pääsemisessä. Taksonomian avulla myös pankit voivat määrittää, kuinka ympäristöystävällinen tai kestävä rahoitettava kohde on. Alman palvelut pystyvät tarjoamaan päätöksentekoon tarvittavan datan. 

Kiinteistöliiketoiminnan ja asumisen vaikutukset ympäristöön ja yhteiskuntaan koskettavat laajasti finanssisektoria, sillä jopa 36 prosenttia hiilijalanjäljestä on peräisin rakennuskannan kasvihuonekaasupäästöistä. Euroopan Unionin vihreän kehityksen ohjelman tavoitteena on hiilineutraali unioni vuoteen 2050 mennessä, mikä tarkoittaa pankeille merkittävää roolia vähäpäästöisten kiinteistökohteiden luotottajana. Pankit joutuvat arvioimaan lainakohteen ympäristöystävällisyyttä lainan myöntämisessä EU-taksonomian mukaisesti. Pankit joutuvat myös raportoimaan vakuuskantansa taksonomiamukaisuudesta ja suunnitelmastaan sen suhteen, miten ne liiketoiminnassaan ja strategiassaan huomioivat ilmasto- ja muut kestävyysriskit sekä ilmastoneutraaliin talouteen siirtymisen.  

“Haasteena pankeille on oikean ja ajantasaisen tiedon löytäminen ja kerääminen lainoitettavista kohteista päätöksenteon pohjaksi. Tieto on hajallaan eri paikoissa, esimerkiksi Maanmittauslaitoksessa, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen Energiatodistusrekisterissä sekä Väestötietojärjestelmässä”, sanoo Alma Property Insights -liiketoiminnan kehityspäällikkö, Laura Leskinen

”Pankit tarvitsevat asuin- tai liikekohteiden ympäristövaikutuksien arvioimista varten tietoa muun muassa kohteen lämmitysmuodosta, energiatehokkuudesta, ympäristöriskeistä ja kohteen tulevaisuuden remontointitarpeista eli korjausvelasta. Alman älykkäät kiinteistötietopalvelut tarjoavat päätöksentekoon tarvittavan datan yhden palvelun kautta”, Leskinen jatkaa. 

Datan mallinnus täydentää puuttuvaa tietoa

Alman tekoälypohjaiset Asuntopuntari ja Aluepuntari tarjoavat finanssialalle tarvittavat tiedot vakuuskohteiden arviointiin reaaliaikaisena ja yhdestä lähteestä. Asuntopuntari antaa käyttäjälleen näkymän kohteen kokonaiskestävyyteen, sen käypään arvoon nyt ja tulevaisuudessa sekä asunnon mahdollisiin kestävyysriskeihin. Aluepuntarin avulla käyttäjä saa ymmärryksen eri alueiden asuntomarkkinatrendeistä, väestö-, rakennus- ja palvelurakenteesta sekä kysynnän ja tarjonnan suhteesta. Aluepuntarin avulla myös eri alueiden vertailu keskenään on vaivatonta. 

Asuntopuntarin yli 200 koneoppimismallin taustalla ovat Alma Median asumisen verkkopalvelut Etuovi.com ja Vuokraovi.com, joiden 2,3 miljoonaan ilmoitukseen data pohjautuu. Tulevaisuuden ennusteiden muodostamisessa Asuntopuntari hyödyntää tekoälyn koulutuksessa myös useita makrotalouden ennusteita ja indeksejä. Asuntopuntari kattaa koko Suomen ja kykenee arvioimaan myös osoitteet, joissa ei ole vielä asuntoja. Ennustemallin mediaanivirhe on 5 % yleisimmän kohdetyypin hinta-arviolle ja 2,8 % vuokra-arviolle. 

”Jos esimerkiksi kohteen energiatehokkuudesta ei löydy tietoa, koneoppimiseen perustuva mallinnuksemme antaa tulevaisuudessa päätöksentekijälle arvion energialuokasta sekä tiedon arvion luotettavuudesta. Jotta pankin tai vakuutusyhtiön koko asuntokanta on myös jatkuvasti ajan tasalla ja sen pohjalta on mahdollista tuottaa tarvittavaa tietoa raportointiin, tarjoamme myös koko kannan automatisoitua päivitystä. Tulevaisuudessa myös alueen kilpailutilanteesta löytyy palvelusta arvio, mikä luonnollisesti kiinnostaa rahoittajaa, jotta hän pystyy perustamaan päätöksensä faktoihin,” kuvailee Alma Property Insightsin liiketoimintajohtaja Niilo Ursin

Asuntopuntari ja Aluepuntari ovat esimerkkejä Alma Median kattavista asumisen ja kiinteistökaupan palveluista, jotka kokoavat kaikki asumisen ja kiinteistökaupan osapuolet yhteen ja mahdollistavat alan ammattilaisille onnistumisen omassa työssään digitaalisilla palveluilla ja oikea-aikaisella datalla. Palveluihin kuuluvat myös muun muassa Kiinteistö- ja huoneistohaku ja Karttapalvelu, asuntokaupan OviPro ja KIVI-järjestelmä sekä Suomen suurin asumisen markkinapaikka Etuovi.com. 

Tutustu Asuntopuntariin Tutustu Aluepuntariin

Aiheeseen liittyvää